dnes je 2.6.2023

Input:

Vzor návrhu na kolaudačné konanie

9.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.2 Vzor návrhu na kolaudačné konanie

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Návrh na kolaudačné konanie

podľa § 76 SZ stavebného zákona

Stavebný úrad

Mesto .................................................

Ulica ..................................................

PSČ ....................................................

V ........................ dňa .........................

Navrhovateľ: Ján Stavebník

Narodený: …………………

Bydlisko: …………………..

Vec: Návrh na kolaudačné konanie podľa § 76 stavebného zákona

Označenie a miesto stavby: stavba rodinného domu v obci ………………..

Dátum a číslo stavebného povolenia: XYZ zo dňa …………….

Predpokladaný termín dokončenia stavby: ……………..

Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: ……………..