dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnosti

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.3 Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová


Stiahnuť vzor

Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENIE VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI K NEPEŇAŽNÉMU VKLADU SPOLOČNÍKA DO SPOLOČNOSTI

Správa katastra

adresa ..........................

sídlo .............................

Navrhovateľ:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo spoločnosti: ...........................................

IČO: ...........................................

Zapísaný v: ...........................................

Konajúci prostredníctvom: ...........................................

(nadobúdateľ vloženého peňažného vkladu)

Podpísaný ............................(štatutárny orgán ) zástupcu spoločnosti .................................( obchodné meno, sídlo ) IČO.....................zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu....................

oddiel s. r. o. .....................vložka číslo.......................

týmto navrhujem, aby

Správa katastra .......................(názov, sídlo ) rozhodla o vklade vlastníckeho práva k

nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnosti ...........................

I.

Právny úkon na základe ktorého sa navrhuje zápis vkladu vlastníckeho práva je písomné vyhlásenie spoločníka..............................( meno, priezvisko, trvale bytom, narodenom, rodné číslo), ktorým vložil do spoločnosti nepeňažný vklad.

Podpísaný...............................( štatutárny orgán spoločnosti – meno, priezvisko ) týmto vyhlasujem, že podávam návrh na vklad v súlade s rozhodnutím spoločnosti, v schválenej výške, riadne