dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.1 Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

JUDr. Július Fíger


Stiahnuť vzor

Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Správa katastra

............................................

.................................adresa

....................................obec

V..................., dňa......................

Navrhovatelia

1. Darca:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

(ďalej len „darca“)

a

2. Obdarovaná:

Meno, priezvisko, titul: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

(ďalej len „obdarovaný“)

I.

Označenie právneho úkonu

Podpísaní navrhovatelia podpísali darovaciu zmluvu z 25. 01. 2011.

II.

Na základe