dnes je 24.1.2022

Input:

Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

4.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.1 Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Okresný súd

sídlo

k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde)

Ex ......................./ ....................... (spisová značka veci vedenej u súdneho exekútora)

NÁVRH NA ZASTAVENIE EXEKÚCIE

Oprávnený:

XY s.r.o., so sídlom....................................... IČO.......................................................

zastúpený štatutárnym orgánom ..............................................................................

právne zastúpený advokátom JUDr. AZ...........................so sídlom AK v ...............

Povinný:

XY, narodený............................. bytom v ....................................................................

I.

Na základe poverenia súdu