dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor správy - Východisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadenia

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.10.3 Vzor správy - Východisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadenia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Druh OP a OS-EZ: Východisková odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) v zmysle STN 331500

OP a OS-EZ vykonaná: Od ...... do ...........

OP a OS-EZ vykonal: Revízny technik ............ (meno)

Číslo osvedčenia: .......................................................

Objekt (prevádzka): ....................................................

Rozsah OP a OS-EZ: Elektrická inštalácia objektu

Zdroje el. prúdu: Objekt je napojený na verejný rozvod elektriny

Napäťová sústava: TN-S 3 PE, N 3x400/230Vstr. 50 Hz

Ochrana pred úrazom

el. prúdom: V zmysle STN 332000-4−41 čl. 412.1, 412.2, 412.5, 413.1

413.2

– v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, krytmi, prúdovými chráničmi

– pri poruche: