dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor výzvy správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

3.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.2.2 Vzor výzvy správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vážený pán

.............. (meno, priezvisko)

správca konkurznej podstaty

................................... (sídlo)

V Bratislave dňa ................

Vec: Výzva na vylúčene veci zo súpisu konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu .............. sp. zn. ....................... zo dňa .................................. bol vyhlásený konkurz na úpadcu ...................... (obchodné meno) so sídlom ......................, IČO .........................., v ktorom ste boli ustanovený za správcu konkurznej podstaty.

Oznamujem, že s úpadcom sme pred vyhlásením konkurzu uzavreli kúpnu zmluvu zo dňa ..... ............... na