dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor započítania pohľadávok

11.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.5 Vzor započítania pohľadávok

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová

Stiahnuť vzor


Nájomca: ...................................................................

so sídlom: ..................................................................

IČO: ..........................................................................

Zapísaný v OR OS ..........., odd.: ........., vložka č.: .............

Prenajímateľ: ............................................................

so sídlom: .................................................................

IČO: .........................................................................

Zapísaný v OR OS ..........., odd.: ........., vložka č.: .............

V ........................... dňa ....................

VEC: Započítanie pohľadávok

Vážený prenajímateľ,

na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorá bola uzavretá