dnes je 16.10.2021

Input:

Vzor žiadosti o stavebné povolenie

10.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.3 Vzor žiadosti o stavebné povolenie

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Žiadosť o stavebné povolenie

podľa § 58 SZ stavebného zákona

Stavebný úrad

Mesto .................................................

Ulica ..................................................

PSČ ....................................................

V ........................ dňa .........................

Navrhovateľ: Ján Stavebník

Narodený: ………….………

Bydlisko: …………..………..

Vec: Návrh na vydanie stavebného povolenia podľa § 66 stavebného zákona

Druh stavby: prístavba k rodinnému domu.

Účel stavby: garáž

Miesto stavby: obec .....................

Predpokladaný termín dokončenia stavby: DD.MM.RRRR.

Parcelné čísla stavebného pozemku a druh stavebného pozemku s uvedením