dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor žiadosti o zľavu z nájomného

3.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.4 Vzor žiadosti o zľavu z nájomného

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Nájomca: ...........................................................................

so sídlom: ..........................................................................

IČO: ...................................................................................

DIČ: ...................................................................................

IČ DPH: .............................................................................

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd.: ...., vložka č.: ...............

Prenajímateľ: .....................................................................

so sídlom: ..........................................................................