dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

23.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová


Stiahnuť vzor

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ustanovenia § 151o OZ a nasl. (č. 40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov)

Obchodné meno: OPRÁVNENÁ s. r. o.

Údaj o zápise v registri: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

..........................., oddiel: Sro, vložka č.: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...........................

Štatutárny orgán: ..........................., konateľ

(ďalej len „OPRÁVNENÁ s. r. o.”)

a

Obchodné meno: POVINNÁ s. r. o.

Údaj o zápise v registri: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

..........................., oddiel: Sro, vložka č.: ...........................

Sídlo: