dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač'; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť dokument

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

uzavretá v zmysle ustanovení § 151a

(č. 40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov)

Meno a priezvisko: ...................................................

Rodné priezvisko: ...................................................

Dátum narodenia: ...................................................

Rodné číslo: ...................................................

Bydlisko: ...................................................

(ďalej len „Záložný veriteľ”)

a

Meno a priezvisko: ...................................................

Rodné priezvisko: ...................................................

Dátum narodenia: