dnes je 29.7.2021

Input:

Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdy

23.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:04

Kapitoly videa

Účelom videoseminára je predstaviť legislatívny rámec problematiky zákonného obmedzenia prevodu poľnohospodárskej pôdy. Lektor Mgr. Ivan Poruban sa zameral na opatrenia proti drobeniu pozemkov, na zmluvné obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy a na prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Okrem toho hovorí o minulosti, súčasnosti a zároveň aj o pripravovaných zmenách regulácií podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Lektor

Mgr. Ivan Poruban

Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.