dnes je 31.5.2020

Input:

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP

15.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.3 ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP

Ing. Vladimír Švec

Ing. Jozef Mikula

PhD.


Stiahnuť dokument

ZÁZNAM

o oboznámení zamestnancov o BOZP

  1. Dátum školenia :

  2. Obsah školenia:

  3. Časový rozsah školenia :

  4. Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/autorizovaného bezpečnostného technika/BT, ktorý oboznámenie vykonal :

Podľa Osnovy právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov, ktorá je súčasťou dokumentácie BOZP, oboznámenie s dokumentáciou v Knihe BOZP a dokumentáciou v Knihe Pracovné prostredie

Po ukončení školenia bolo overenie vedomostí ústnym pohovorom.

4 hod.

________________

Ing. Vladimír Švec

ABT 000035-06

Prezenčná listina:

p.č.

 

meno a priezvisko

 

podpis

 

1

 

 

 

2