dnes je 15.7.2024

Input:

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Účelom videoseminára je predstaviť legislatívny rámec problematiky zmeny ornej pôdy na stavebný pozemok, uviesť výklad kľúčových pojmov, rovnako aj popísať jednotlivé kroky v rámci praktickej prípadovej štúdie, ktoré sú potrebné vykonať, aby vlastník ornej pôdy , ktorý má záujem podnikať v oblasti nehnuteľností, alebo má záujem stavať, mohol raz ornú pôdu predať ako stavebný pozemok, alebo sám realizovať takúto výstavbu.  

Lektor

Mgr. Ivan Poruban

Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.