Daňový kalendár
marec 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a jej vzor v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 16.3.2018
 1 USD1,23 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,21 EUR (+0,01)
 1 CZK25,42 EUR (-0,03)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
ÚRSO vlani alternatívne riešil 22 spotrebiteľských sporov

ÚRSO vlani alternatívne riešil 22 spotrebiteľských sporov

16.3.2018, Zdroj: SITA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) alternatívne riešil v minulom roku 22 spotrebiteľských sporov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) alternatívne riešil v minulom roku 22 spotrebiteľských sporov. Najčastejším predmetom spotrebiteľských sporov ...
viac
Vzor žiadosti o vydanie územno-plánovacej informácie

Vzor žiadosti o vydanie územno-plánovacej informácie

14.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným z prvých dokumentov, o ktoré by sa mal zaujímať každý budúci stavebník, resp. každý budúci vlastník pozemku, na ktorom plánuje stavať, je územný plán obce, resp. zóny a s tým súvisiaca územno-plánovacia informácia. Jedným z prvých ...
viac
Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti

Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti

12.3.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem „spoločná nehnuteľnosť“ predstavuje osobitný inštitút spoluvlastníctva a užívania pozemku, ktorý je bezprostredne spojený s inštitútom pozemkového spoločenstva. Pojem „spoločná nehnuteľnosť“ predstavuje osobitný ...
viac
Západoslovenská distribučná varuje pred podvodmi

Západoslovenská distribučná varuje pred podvodmi

8.3.2018, Zdroj: SITA
Spoločnosť Západoslovenská distribučná varuje pred podvodníkom. Spoločnosť Západoslovenská distribučná varuje pred podvodníkom. „V uplynulých dňoch kontaktovali našu spoločnosť viacerí zákazníci s informáciou o podvodnom konaní neznámej osoby, ktorá sa ...
viac
Ministerstvo pripravilo návrhy zákonov o územnom plánovaní a výstavbe

Ministerstvo pripravilo návrhy zákonov o územnom plánovaní a výstavbe

7.3.2018, Zdroj: SITA
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo pracovné návrhy nových zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo pracovné návrhy nových zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe. Súčasný stavebný zákon, ...
viac
Ministerstvo dopravy vyhlasuje štvrtú výzvu na získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov

Ministerstvo dopravy vyhlasuje štvrtú výzvu na získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov

6.3.2018, Zdroj: SITA
Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek oznámil vyhlásenie štvrtej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek oznámil vyhlásenie štvrtej výzvy na predkladanie žiadostí o ...
viac
Nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou a jej užívanie

Nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou a jej užívanie

5.3.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem „spoločná nehnuteľnosť“ predstavuje osobitný inštitút spoluvlastníctva a užívania pozemku, ktorý je bezprostredne spojený s inštitútom pozemkového spoločenstva. Pojem „spoločná nehnuteľnosť“ predstavuje osobitný ...
viac

Zdanenie príjmu FO z prenájmu bytu v Rakúsku v roku 2018Garancia

27.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opatrovateľka so živnosťou v Rakúsku prenajíma byt na Slovensku. Príjmy zo živnosti sú v Rakúsku zdanené, uvádza ich však v tabuľke VI. ako príjmy zo živnosti, rovnako v tabuľke uvádza na riadku 11 príjmy z prenájmu. Základ dane z príjmov v ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Záložné právo k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu

Záložné právo k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu

26.2.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záložné právo predstavuje spôsob zabezpečenia pohľadávky, bez ohľadu na to, či ide o pohľadávku peňažnú alebo nepeňažnú. Záložné právo predstavuje spôsob zabezpečenia pohľadávky, bez ohľadu na to, či ide o pohľadávku peňažnú alebo ...
viac
Podpora malých OZE navýšila inštalovaný výkon zelených zdrojov o 80 megawattov

Podpora malých OZE navýšila inštalovaný výkon zelených zdrojov o 80 megawattov

21.2.2018, Zdroj: SITA
Vďaka štátnym dotáciám pre slovenské domácnosti na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE) sa navýšil inštalovaný výkon zelených zdrojov na Slovensku o 80 megawattov. Vďaka štátnym dotáciám pre slovenské domácnosti na kúpu a inštaláciu ...
viac
Najčítanejšie

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

2.1.2018, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa domu, bytových a nebytových priestorov sa vykonáva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 6a nasl.) buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

2.1.2018, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Správa katastra ............................................ .................................adresa .................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzuGarancia

2.1.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd Konkurzné oddelenie ................................ulica ................................obec Bratislava, ........(dátum) Vec: Návrh veriteľa ..................................(obchodné meno, sídlo) na ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava exekučného konaniaGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) v znení novely pod č. 2/2017 Z. z. ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 26/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 237/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 3.2.2018 v čiastke č. 15)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

11.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Získajte na našom seminári odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od odborníka z praxe! Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

26.4.2018, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

5.6.2018, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

22.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Michal Kán
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb... Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: