Daňový kalendár
júl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.7.2016
 1 USD1,1 EUR (-0)
 1 GBP0,84 EUR (+0,01)
 1 PLN4,36 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (-0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Zmeny v zákone o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom od 1. 7. 2016

Zmeny v zákone o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom od 1. 7. 2016

25.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmeny menšieho rozsahu nastali v zákone o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (180/1995 Z. z.) s účinnosťou od 1. 7. 2016. Zmeny menšieho rozsahu nastali v zákone o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (180/ ...
celý článok
Záujem o registráciu malých OZE stále rastie

Záujem o registráciu malých OZE stále rastie

25.7.2016, Zdroj: SITA
Záujem výrobcov malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE) o registráciu do projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému môžu slovenské domácnosti získať od štátu podporu na ich kúpu a inštaláciu, naďalej rastie. Záujem výrobcov malých obnoviteľných zdrojov ...
celý článok
Neprevzatie písomnosti z katastra má rovnaké účinky ako keby doručená bola

Neprevzatie písomnosti z katastra má rovnaké účinky ako keby doručená bola

25.7.2016, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Katastrálny odbor doručuje v konaní, ktoré pred ním prebieha, viacero typov písomností. Katastrálny odbor doručuje v konaní, ktoré pred ním prebieha, viacero typov písomností. Okrem originálov listov vlastníctva sú to aj rozhodnutia ...
celý článok
Zmeny v zákone o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Zmeny v zákone o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

22.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela katastrálneho zákona (162/1995 Z. z.), ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2016, pozmenila nasledujúce paragrafy: Novela katastrálneho zákona (162/1995 Z. z.), ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2016, pozmenila nasledujúce paragrafy: V § 31 bol ...
celý článok
Zmeny v zákone o krátkodobom nájme bytu od 1. 7. 2016

Zmeny v zákone o krátkodobom nájme bytu od 1. 7. 2016

20.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2016 nastala v zákone o krátkodobom nájme bytu (98/2014 Z. z.) jedna zmena, ktorá sa týka § 10. Od 1. júla 2016 nastala v zákone o krátkodobom nájme bytu (98/2014 Z. z.) jedna zmena, ktorá sa týka § 10. V poznámke pod čiarou k ods. 3 sa zmenil celý ...
celý článok
Preplácanie poukážok projektu Zelená domácnosť

Preplácanie poukážok projektu Zelená domácnosť

18.7.2016, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra (http://www.siea.sk/)
Takmer všetky poukážky z projektu Zelená domácnostiam, ktoré boli doručené a posúdené do konca mája, sú už preplatené. Takmer všetky poukážky z projektu Zelená domácnostiam, ktoré boli doručené a posúdené do konca mája, sú už preplatené. Preplácanie ostatných ...
celý článok
Stavebné úpravy v byte

Stavebné úpravy v byte

18.7.2016, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Užívanie bytu prináša tak svoje výhody ako aj, po čase, potrebné úpravy. Užívanie bytu prináša tak svoje výhody ako aj, po čase, potrebné úpravy. Byt možno vymaľovať, vymeniť jeho zariadenie či obklady. K úpravám bytu často dochádza pri ...
celý článok
Objem úverov na bývanie v máji stúpol o 273,5 mil. eur

Objem úverov na bývanie v máji stúpol o 273,5 mil. eur

15.7.2016, Zdroj: SITA
Objem úverov na nehnuteľnosti na Slovensku v máji stúpol v porovnaní s koncom apríla o 273,5 mil. Objem úverov na nehnuteľnosti na Slovensku v máji stúpol v porovnaní s koncom apríla o 273,5 mil. eur. Ako informuje Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu ...
celý článok
Daň za byty a domy zvýšia od januára o 30-percent

Daň za byty a domy zvýšia od januára o 30-percent

13.7.2016, Zdroj: SITA
Daň z nehnuteľnosti za domy, byty a stavby na bývanie v Bratislave zvýšia od nového roka o tridsať percent. Daň z nehnuteľnosti za domy, byty a stavby na bývanie v Bratislave zvýšia od nového roka o tridsať percent. Po štvorhodinovej diskusii o tom rozhodli ...
celý článok
Exekútor môže predať aj nehnuteľnosť v BSM, hoci je povinným iba jeden z manželov

Exekútor môže predať aj nehnuteľnosť v BSM, hoci je povinným iba jeden z manželov

11.7.2016, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uspokojiť pohľadávku oprávneného ako aj jej príslušenstvo a trovy exekúcie môže exekútor aj cestou predaja nehnuteľnosti. Uspokojiť pohľadávku oprávneného ako aj jej príslušenstvo a trovy exekúcie môže exekútor aj cestou predaja ...
celý článok
Najčítanejšie

Právna úprava exekučného konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Anna Peťovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) Subjektívne právo, ktoré bolo priznané súdom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domochGarancia

21.6.2013, SIEA/ERDF, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platby za teplo na vykurovanie a prípravu teplú vodu tvoria v bytových domoch podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov. Zvyčajne je to viac ako tretina, niekedy až polovica z mesačných zálohových platieb . Väčšine obyvateľov bytov ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

26.5.2015, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Správa katastra ............................................ .................................adresa .................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom domeArchív

4.4.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správu v bytovom dome možno vykonávať niekoľkými formami. Je nevyhnutné, aby jednotlivý vlastníci, ale i zástupca vlastníkov ovládali zákonné ustanovenia, ktoré sa viažu k správe bytového domu. Formy správy bytového domu Zo zákona č. 182/1993 Z.z. o  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Platby do fondu prevádzky, údržby a oprávArchív

28.3.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
V bytovom dome, v ktorom sú viacerí vlastníci bytov a nebytových priestorov máme záujem o zateplenie domu. Žiaľ vo fonde prevádzky, údržby a opráv sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov. Preto po dohode s našim správcom by sme chceli zvýšiť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 54/2016 Z.z. novela op. 459/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 65/2016 Z.z. novela op. č. 652/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov (vyšlo dňa: 19.2.2016 v čiastke č. 16)
  • 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 137/2016 Z.z. novela vyhl. č. 453/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (vyšlo dňa: 1.7.2016 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility Management

24.5.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie.
Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania.
Aká forma Facility Managemenetu je pre vás najvhodnejšia insouring či outsourcing? Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

14.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Získajte na našom seminári odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od odborníka z praxe! Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

24.6.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Cenotvorba v stavebnej praxi

13.7.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Správny a primeraný výpočet ceny stavebných prác, dodávok a materiálov je rozhodujúcim faktorom úspešnej ponuky a kľúčom ku každej stavebnej zákazke. V prípade cenotvorby je nutné uvedomiť si, že každá kalkulácia je vo svojej podstate neopakovateľná a jedinečná.
Čo je základom úspešnej kalkulácie stavebných prác a z čoho sa skladá? Ako správne zatriediť stavebné práce? Ako zohľadniť v cenotvorbe priame, nepriame náklady, mzdy či výrobnú a správnu réžiu?
Získate ucelený prehľad a podrobné informácie o cenotvorbe v stavebnej praxi. Súčasťou seminára je aj vypracovávanie prípadových štúdií... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: