Daňový kalendár
marec 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.3.2017
 1 USD1,08 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (-0)
 1 PLN4,27 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
SIEA vyhlásila granty na projekty energetickej efektívnosti v sume 250 mil. eur

SIEA vyhlásila granty na projekty energetickej efektívnosti v sume 250 mil. eur

23.3.2017, Zdroj: SITA
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila dva granty na projekty energetickej efektívnosti. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila dva granty na projekty energetickej efektívnosti. Na projekty zníženia energetickej ...
celý článok
NKÚ skontroloval efektivitu využitia štátnej podpory na zatepľovanie

NKÚ skontroloval efektivitu využitia štátnej podpory na zatepľovanie

22.3.2017, Zdroj: SITA
Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) uskutočnil kontrolu zameranú na plnenie jedného z cieľov štátnej bytovej politiky, a to znížiť spotrebu energie pri bývaní formou zateplenia bytových domov. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) uskutočnil kontrolu zameranú na ...
celý článok
ÚRSO ukončil pri elektrine vydávanie cenových rozhodnutí

ÚRSO ukončil pri elektrine vydávanie cenových rozhodnutí

21.3.2017, Zdroj: SITA
Takmer všetci dodávatelia elektriny už majú schválené nové cenové rozhodnutia. Takmer všetci dodávatelia elektriny už majú schválené nové cenové rozhodnutia. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil vydávanie cenových rozhodnutí tak pre tradičných, ...
celý článok

Dlhodobý nehmotný majetokGarancia

20.3.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymedzenie dlhodobého nehmotného majetku Dlhodobý nehmotný majetok je nehmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a cena vyššia ako 2 400 eur . Dobu používania si ustanoví spoločenstvo vo svojom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Novela Zákona o ŠFRB s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2018

Novela Zákona o ŠFRB s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2018

20.3.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Štátny fond rozvoja bývania vykonáva svoju činnosť viac ako 20 rokov. Štátny fond rozvoja bývania vykonáva svoju činnosť viac ako 20 rokov. Aktuálne zmeny, nielen čo sa týka rozpočtovej otázky, si vyžiadali návrh novely tohto právneho ...
celý článok
Úvery na bývanie koncom januára presiahli sumu 22 mld. eur

Úvery na bývanie koncom januára presiahli sumu 22 mld. eur

17.3.2017, Zdroj: SITA
Objem úverov na nehnuteľnosti na Slovensku ku koncu januára stúpol v medziročnom porovnaní o 14,8 %. Objem úverov na nehnuteľnosti na Slovensku ku koncu januára stúpol v medziročnom porovnaní o 14,8 %. Ako informuje Národná banka Slovenska (NBS) na svojej ...
celý článok
Európsky parlament schválil pre energetiku nové pravidlá

Európsky parlament schválil pre energetiku nové pravidlá

16.3.2017, Zdroj: SITA
Európsky parlament schválil nové pravidlá v energetike. Európsky parlament schválil nové pravidlá v energetike. Na základe nich budú členské štáty povinné informovať Európsku komisiu o svojich zámeroch rokovať s tretími krajinami o energetických dodávkach. Ide ...
celý článok
Postup pri porušení plomb na elektromere

Postup pri porušení plomb na elektromere

15.3.2017, JUDr. Gabriel Almáši Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, spol. s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako postupovať v prípade, že majiteľ nehnuteľnosti, ktorú vlastní, má porušené plomby na elektromere, ktorý vedie elektrinu do nehnuteľnosti? Ako postupovať v prípade, že majiteľ ...
celý článok
Projekt Zelená domácnostiam bude od apríla vyhlasovaný každý mesiac

Projekt Zelená domácnostiam bude od apríla vyhlasovaný každý mesiac

14.3.2017, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra (http://www.siea.sk/)
Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Platnosť ...
celý článok

Dlhodobý majetokGarancia

13.3.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymedzenie dlhodobého hmotného majetku Dlhodobý hmotný majetok sa člení na neodpisovaný a odpisovaný. Medzi neodpisovaný majetok patria nehnuteľnosti ako stavby, byty, pozemky a podobne. Tieto druhy dlhodobého majetku ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

26.5.2015, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Správa katastra ............................................ .................................adresa .................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domuGarancia

30.5.2016, DpT. Bohumír Brettschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Mikula PhD. korektúra: Kristína Iudita Kmety Stiahnuť dokument     Názov účtovnej jednotky   ( adresa, IČO )         Názov vnútropodnikovej smernice     Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava exekučného konaniaGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) v znení novely pod č. 2/2017 Z. z. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzuGarancia

2.12.2016, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd Konkurzné oddelenie ................................ulica ................................obec Bratislava, ........(dátum) Vec: Návrh veriteľa ..................................(obchodné meno, sídlo) na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

4.12.2015, Ing. Peter Pittner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany Správca: ........................... (obchodné meno správcu v súlade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 56/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 57/2017 Z.z. novela zák. č. 317/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 58/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 59/2017 Z.z. o vydaní opatrenia č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu (vyšlo dňa: 22.3.2017 v čiastke č. 29)
  • 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)
  • 62/2017 Z.z. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti prevencie a boja proti trestnej činnosti (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 64/2017 Z.z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 65/2017 Z.z. Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility Management

30.5.2017, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie.
Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania.
Aká forma Facility Managemenetu je pre vás najvhodnejšia insouring či outsourcing? Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

7.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Získajte na našom seminári odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od odborníka z praxe! Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

26.4.2017, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Cenotvorba v stavebnej praxi

25.4.2017, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Správny a primeraný výpočet ceny stavebných prác, dodávok a materiálov je rozhodujúcim faktorom úspešnej ponuky a kľúčom ku každej stavebnej zákazke. V prípade cenotvorby je nutné uvedomiť si, že každá kalkulácia je vo svojej podstate neopakovateľná a jedinečná.
Čo je základom úspešnej kalkulácie stavebných prác a z čoho sa skladá? Ako správne zatriediť stavebné práce? Ako zohľadniť v cenotvorbe priame, nepriame náklady, mzdy či výrobnú a správnu réžiu?
Získate ucelený prehľad a podrobné informácie o cenotvorbe v stavebnej praxi. Súčasťou seminára je aj vypracovávanie prípadových štúdií... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: