Daňový kalendár
august 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.8.2016
 1 USD1,13 EUR (0)
 1 GBP0,85 EUR (-0)
 1 PLN4,32 EUR (+0,02)
 1 CZK27,02 EUR (-0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Merače tepla a povinnosť ich inštalovaniaGarancia

30.8.2016, JUDr. Gabriel Almáši, Zdroj: Verlag Dashöfer
Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel spol. s.r.o. Platí pre vlastníkov bytov v bytových domoch povinnosť mať nainštalované pomerové merače tepla do konca roka 2016? Aký zákon (paragraf) to prikazuj? V prípade že je to povinnosť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Od 6. septembra sa začína 3. kolo projektu Zelená domácnostiam

Od 6. septembra sa začína 3. kolo projektu Zelená domácnostiam

30.8.2016, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra (http://www.siea.sk/)
Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských ...
celý článok
Projektantovi je potrebné odovzdať pripojovacie podmienky od SPP

Projektantovi je potrebné odovzdať pripojovacie podmienky od SPP

29.8.2016, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Budúci investor stavby, napríklad fyzická osoba, pri výstavbe rodinného domu dáva vo väčšine prípadov vypracovať projekt rodinného domu projektantovi. Budúci investor stavby, napríklad fyzická osoba, pri výstavbe rodinného domu dáva vo ...
celý článok

Sprístupnenie pivnice pri rekonštrukcii odpadového potrubia v bytovom domeGarancia

26.8.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Musíme previesť rekonštrukciu odpadového potrubia. Projektant nám navrhol štyri varianty. Na zhromaždení SVB sme vybrali a odsúhlasili variantu č.1. Aj realizačná firma nám odporučila variantu č.1 ako najvhodnejšiu (cenovo i ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o prevode členských práv a povinnostíGarancia

22.8.2016, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
ZMLUVA O PREVODE ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ K ČLENSKÉMU ČÍSLU ..... uzatvorená podľa § 230 Obchodného zákonníka a Stanov Bytového družstva I. Prevádzajúci: Meno a priezvisko: .................................. narodený: ................. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Spoločenstvo vlastníkov je oslobodené od dane z príjmov

Spoločenstvo vlastníkov je oslobodené od dane z príjmov

22.8.2016, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa bytového domu je nutnosťou, ktorú vykonáva buď správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, v závislosti od rozhodnutia vlastníkov. Správa bytového domu je nutnosťou, ktorú vykonáva buď správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, ...
celý článok
Teplári sa už pripravujú na novú vykurovaciu sezónu

Teplári sa už pripravujú na novú vykurovaciu sezónu

17.8.2016, Zdroj: SITA
Domácnosti, ktoré odoberajú teplo od veľkých výrobcov prostredníctvom takzvaného centrálneho zásobovania teplom, by nemali byť prekvapené odstávkami teplej vody počas letných mesiacov. Domácnosti, ktoré odoberajú teplo od veľkých výrobcov prostredníctvom ...
celý článok

Členstvo v bytovom družstveGarancia

15.8.2016, JUDr. Alena Kseňáková, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Alena Kseňáková; JUDr. Renáta Považanová Vznik členstva Vznik členstva v BD je podmienený splatením celého základného členského vkladu alebo vstupného vkladu (časti základného členského vkladu určenej v stanovách). Pri založení družstva musí byť základný ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Od 1. augusta 2016 platí nová vyhláška o cenovej regulácii výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Od 1. augusta 2016 platí nová vyhláška o cenovej regulácii výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou

15.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 27. júla 2016 bola v Zbierke zákonov pod číslo 225/2016 Z.z. zverejnená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody ...
celý článok
Exekútor môže predávať nehnuteľnosť aj pri istine nižšej ako 2 000 EUR

Exekútor môže predávať nehnuteľnosť aj pri istine nižšej ako 2 000 EUR

15.8.2016, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekučný poriadok umožňuje vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti. Exekučný poriadok umožňuje vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti. Musia však byť splnené určité podmienky – oprávnený musí s predajom súhlasiť (ide tak o jediný ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

4.12.2015, Ing. Peter Pittner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany Správca: ........................... (obchodné meno správcu v súlade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Platby do fondu prevádzky, údržby a oprávArchív

28.3.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
V bytovom dome, v ktorom sú viacerí vlastníci bytov a nebytových priestorov máme záujem o zateplenie domu. Žiaľ vo fonde prevádzky, údržby a opráv sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov. Preto po dohode s našim správcom by sme chceli zvýšiť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Právna úprava exekučného konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Anna Peťovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) Subjektívne právo, ktoré bolo priznané súdom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorovArchív

28.3.2012, JUDr. Martin Priecel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 69/2012 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť odo dňa 01.03.2012 rozšírila doterajšie znenie § 18 predmetného zákona o odseky 6 a 7, v ktorých  vyšpecifikovala spôsob výpočtu ceny za 1 m ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

26.5.2015, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Správa katastra ............................................ .................................adresa .................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 54/2016 Z.z. novela op. 459/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 65/2016 Z.z. novela op. č. 652/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov (vyšlo dňa: 19.2.2016 v čiastke č. 16)
  • 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 137/2016 Z.z. novela vyhl. č. 453/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (vyšlo dňa: 1.7.2016 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility Management

25.11.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie.
Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania.
Aká forma Facility Managemenetu je pre vás najvhodnejšia insouring či outsourcing? Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

25.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Získajte na našom seminári odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od odborníka z praxe! Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

21.12.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Cenotvorba v stavebnej praxi

3.10.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Správny a primeraný výpočet ceny stavebných prác, dodávok a materiálov je rozhodujúcim faktorom úspešnej ponuky a kľúčom ku každej stavebnej zákazke. V prípade cenotvorby je nutné uvedomiť si, že každá kalkulácia je vo svojej podstate neopakovateľná a jedinečná.
Čo je základom úspešnej kalkulácie stavebných prác a z čoho sa skladá? Ako správne zatriediť stavebné práce? Ako zohľadniť v cenotvorbe priame, nepriame náklady, mzdy či výrobnú a správnu réžiu?
Získate ucelený prehľad a podrobné informácie o cenotvorbe v stavebnej praxi. Súčasťou seminára je aj vypracovávanie prípadových štúdií... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: