Daňový kalendár
február 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.2.2017 - Daň z pridanej hodnoty

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.2.2017 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 20.2.2017
 1 USD1,07 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (+0,01)
 1 PLN4,33 EUR (+0,02)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Zábezpeka na dražbe

Zábezpeka na dražbe

20.2.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predaj nehnuteľnosti na dražbe podľa Exekučného poriadku sa neodmysliteľne spája so zložením zábezpeky. Predaj nehnuteľnosti na dražbe podľa Exekučného poriadku sa neodmysliteľne spája so zložením zábezpeky. Jej zloženie preukazuje ...
celý článok
Termín aktivácie e-schránok sa predĺžil do 30. 6. 2017

Termín aktivácie e-schránok sa predĺžil do 30. 6. 2017

15.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer / SITA
Schválená novela zákona o eGovernmente mení opäť termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov do 30. júna 2017. Schválená novela zákona o eGovernmente mení opäť termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov do 30. ...
celý článok
Nová vyhláška ÚRSO ustanovujúca cenovú reguláciu a podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Nová vyhláška ÚRSO ustanovujúca cenovú reguláciu a podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

14.2.2017, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
V krátkej dobe nadobudne účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike vyhlásením v Zbierke zákonov. V krátkej ...
celý článok
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov: daňová a účtovná problematika

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov: daňová a účtovná problematika

13.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky uverejnilo na svojej webovej stránke v januári 2017 rozsiahle usmernenie pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v ...
celý článok

Postup správcu pri odmietnutí nainštalovania meračov tepla

13.2.2017, Mgr. Tomáš Padyšák, advokátsky koncipient, Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novely zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike § 18 ods. 4 sú vlastníci povinní mať namontované merače tepla alebo určené meradla vo svojich bytoch. ...
celý článok

Právna úprava exekučného konaniaGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) v znení novely pod č. 2/2017 Z. z. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava námietok proti exekúciíGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Postavenie manžela Prevládajúcim je názor, že zákonodarca ak manželovi povinného priznal postavenie účastníka konania, vychádzajúc z účastníctva v tomto konaní, t.j. oprávnená ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd.............................. sídlo.......................................... k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Podľa novely Exekučného poriadku s účinnosťou môže dôjsť k zastaveniu exekúcie súdom ( § 61k ), - k ukončeniu exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie a - k zastaveniu exekúcie exekútorom. Súd ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

4.12.2015, Ing. Peter Pittner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany Správca: ........................... (obchodné meno správcu v súlade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domuGarancia

30.5.2016, DpT. Bohumír Brettschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Mikula PhD. korektúra: Kristína Iudita Kmety Stiahnuť dokument     Názov účtovnej jednotky   ( adresa, IČO )         Názov vnútropodnikovej smernice     Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

11.12.2015, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa domu, bytových a nebytových priestorov sa vykonáva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 6a nasl.) buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzuGarancia

2.12.2016, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd Konkurzné oddelenie ................................ulica ................................obec Bratislava, ........(dátum) Vec: Návrh veriteľa ..................................(obchodné meno, sídlo) na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

13.5.2015, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 16/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 582/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 2.2.2017 v čiastke č. 10)
  • 17/2017 Z.z. novela op. č. 103/2012 Z.z. (vyšlo dňa: 7.2.2017 v čiastke č. 11)
  • 18/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 10.2.2017 v čiastke č. 12)
  • 19/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 14.2.2017 v čiastke č. 13)
  • 20/2017 Z.z. o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení (vyšlo dňa: 15.2.2017 v čiastke č. 14)
  • 21/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 16.2.2017 v čiastke č. 15)
  • 22/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 235/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
  • 23/2017 Z.z. novela vyhl. č. 544/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
  • 24/2017 Z.z. o skončení platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility Management

30.5.2017, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie.
Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania.
Aká forma Facility Managemenetu je pre vás najvhodnejšia insouring či outsourcing? Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

7.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Získajte na našom seminári odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od odborníka z praxe! Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

20.3.2017, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Cenotvorba v stavebnej praxi

25.4.2017, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Správny a primeraný výpočet ceny stavebných prác, dodávok a materiálov je rozhodujúcim faktorom úspešnej ponuky a kľúčom ku každej stavebnej zákazke. V prípade cenotvorby je nutné uvedomiť si, že každá kalkulácia je vo svojej podstate neopakovateľná a jedinečná.
Čo je základom úspešnej kalkulácie stavebných prác a z čoho sa skladá? Ako správne zatriediť stavebné práce? Ako zohľadniť v cenotvorbe priame, nepriame náklady, mzdy či výrobnú a správnu réžiu?
Získate ucelený prehľad a podrobné informácie o cenotvorbe v stavebnej praxi. Súčasťou seminára je aj vypracovávanie prípadových štúdií... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: