Daňový kalendár
júl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
8.7.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
8.7.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 1.7.2016
 1 USD1,11 EUR (+0,01)
 1 GBP0,83 EUR (+0,01)
 1 PLN4,44 EUR (+0,02)
 1 CZK27,13 EUR (+0,02)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť (§ 49a zákona o dani z príjmov)Garancia

28.6.2016, JUDr. Mária Malíková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Malíková; Ing. Peter Horniaček Daňový poriadok (zákon č. 563/2009 Z. z . v znení neskorších predpisov) upravuje iba postup pri registrácii daňovníkov, a preto okruh povinnej registrácie daňovníkov bol prenesený a doplnený do zákona o dani z príjmov ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Uplatnenie záložného práva spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

27.6.2016, JUDr. Pavol Haško, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Pavol Haško; JUDr. Lucia Danišovičová Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je záložným právom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Právna úprava námietok proti exekúciíGarancia

27.6.2016, JUDr. Anna Peťovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Námietkové konanie a exekúcia Doručením upovedomenia o začatí exekúcie do vlastných rúk povinného vzniká povinnému právo vzniesť v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Právna úprava exekučného konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Anna Peťovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) Subjektívne právo, ktoré bolo priznané súdom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Právna úprava žaloby na vylúčenie veci z exekučného konania - excindačná žalobaGarancia

27.6.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. V exekučnom konaní môže nastať situácia, že oprávnený má exekučný titul, na základe ktorého sa domáha prostredníctvom súdneho exekútora uspokojenia svojej pohľadávky, ale tretia osoba bude namietať, že určitá časť majetku nepatrí ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

27.6.2016, JUDr. Anna Peťovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... (spisová značka veci ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Právna úprava konkurzného a reštrukturalizačného konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Právnu konkurzného a reštrukturalizačného konania obsahuje zákon č. 7/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2006. Zákon bol čiastočne novelizovaný zákonom č. 130/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o cenných papieroch, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

24.6.2016, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne ako spoluvlastníka spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu vyplýva, že všetci vlastníci všetkých ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

22.6.2016, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (č. 182/1993 Z. z.). Spoločenstvo: Hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Od 1. augusta 2016 budú súdni exekútori komunikovať s bankami len elektronicky

Od 1. augusta 2016 budú súdni exekútori komunikovať s bankami len elektronicky

22.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. augusta 2016 budú súdni exekútori povinne komunikovať s bankami počas exekučného konania už len elektronicky, a to pokiaľ ide o získavanie informácií, zadávanie príkazov a ich odblokovanie. Od 1. augusta 2016 budú súdni exekútori povinne komunikovať s ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

4.12.2015, Ing. Peter Pittner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany Správca: ........................... (obchodné meno správcu v súlade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

SpoločenstvoArchív

24.9.2012, JUDr. Martin Priecel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z možných foriem zabezpečenia správy domu je zriadenie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej aj spoločenstvo), čo je právnická osoba založená v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Právna úprava exekučného konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Anna Peťovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) Subjektívne právo, ktoré bolo priznané súdom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Platby do fondu prevádzky, údržby a oprávArchív

28.3.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
V bytovom dome, v ktorom sú viacerí vlastníci bytov a nebytových priestorov máme záujem o zateplenie domu. Žiaľ vo fonde prevádzky, údržby a opráv sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov. Preto po dohode s našim správcom by sme chceli zvýšiť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

26.5.2015, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Správa katastra ............................................ .................................adresa .................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 54/2016 Z.z. novela op. 459/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 65/2016 Z.z. novela op. č. 652/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov (vyšlo dňa: 19.2.2016 v čiastke č. 16)
  • 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 137/2016 Z.z. novela vyhl. č. 453/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (vyšlo dňa: 1.7.2016 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility Management

24.5.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie.
Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania.
Aká forma Facility Managemenetu je pre vás najvhodnejšia insouring či outsourcing? Prihláška tu!

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

14.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Získajte na našom seminári odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od odborníka z praxe! Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

24.6.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Cenotvorba v stavebnej praxi

13.7.2016, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Správny a primeraný výpočet ceny stavebných prác, dodávok a materiálov je rozhodujúcim faktorom úspešnej ponuky a kľúčom ku každej stavebnej zákazke. V prípade cenotvorby je nutné uvedomiť si, že každá kalkulácia je vo svojej podstate neopakovateľná a jedinečná.
Čo je základom úspešnej kalkulácie stavebných prác a z čoho sa skladá? Ako správne zatriediť stavebné práce? Ako zohľadniť v cenotvorbe priame, nepriame náklady, mzdy či výrobnú a správnu réžiu?
Získate ucelený prehľad a podrobné informácie o cenotvorbe v stavebnej praxi. Súčasťou seminára je aj vypracovávanie prípadových štúdií... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: