dnes je 29.11.2022

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

28.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností na základe právoplatnej verejnej listinyGarancia

23.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenechanie nebytového priestoru do podnájmu a jeho špecifikáGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenechanie nebytového priestoru do podnájmu a jeho špecifikáGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

21.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmera bytu nie je údajom evidovaným v operáte katastra nehnuteľnostíGarancia

18.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie o návrhu na vkladGarancia

14.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie nájomnej zmluvyZáznamGarancia

14.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:22

Prístupné pre: PPN profi plus

Transparentnosť v odvetví krátkodobých prenájmov ubytovaniaGarancia

14.11.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Parametre na výpočet tepla na rok 2023Garancia

19.10.2022, Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie správneho poplatku za konanie o návrhu na vkladGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis geometrického plánu v prípade podielového spoluvlastníctvaGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Geometrický plánGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od správneho poplatku v konaní o návrhu na vkladGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako získať príspevok na obnovu domuGarancia

16.10.2022, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Prijímanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domovGarancia

15.10.2022, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Novela zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách s účinnosťou od 1.9.2022Garancia

13.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavenisko - koordinácia BOZP, kontroly, nedostatkyZáznamGarancia

11.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:17

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

10.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zdaňovanie investícií a ich výnosov v roku 2022ZáznamGarancia

10.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:51

Prístupné pre: PPN profi plus

Zúčastnili sme sa diskusného stretnutia s Európskou komisárkou pre energetikuGarancia

10.10.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíGarancia

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Návrhy na zníženie spotreby energií vo verejných budovách

4.10.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Právna úprava katastrálneho konaniaGarancia

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor ohlásenia stavbyGarancia

30.9.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor návrhu na kolaudačné konanieGarancia

30.9.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus