dnes je 5.10.2022

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíGarancia

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vecné bremená a prevod nehnuteľnostiGarancia

26.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie nájomnej zmluvy z pohľadu prenajímateľa bytuGarancia

22.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavba na cudzom pozemku - kto je jej vlastníkom?Garancia

20.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatok za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a čas ich použitiaGarancia

16.9.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Nová stavebná legislatíva: Povinnosti stavebníka a nová kategória vyhradených staviebGarancia

16.9.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Problematika susedských vzťahovGarancia

14.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Stret verejného a súkromného záujmu v procese územného plánovaniaGarancia

7.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľnostíGarancia

26.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľnostíGarancia

22.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník nehnuteľnosti a jeho susedské právaGarancia

20.8.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo prinesie zákon o štátnej podpore nájomného bývania?Garancia

16.8.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrdenie správcu o nedoplatkochGarancia

12.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plomba na liste vlastníctvaGarancia

9.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie o zázname podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaGarancia

9.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 5 Zrušenie agentúryGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 16 Spoločné ustanoveniaGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 14 Vypratanie bytuGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 9 Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytuGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 3 AgentúraGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 1 Predmet úpravyGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 19 Prechodné ustanoveniaGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 8 Nájomná zmluvaGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 18 Informačný systém štátom podporovaného nájomného bývaniaGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 12 Zánik nájmu bytuGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 13 Výpoveď nájmu bytu a odstúpenieGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 15 Neplatnosť skončenia nájmu bytuGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 10 Peňažná zábezpekaGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 7 Záujemca a nájomcaGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 11 Prevádzka bytového domuGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 4 Hospodárenie agentúryGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 2 Základné pojmyGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Drobenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy od 01.09.2022Garancia

4.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad k zákonu -256/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetikeGarancia

3.8.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Konanie o poznámke podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaGarancia

2.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad k zákonu 253/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa geologický zákonGarancia

1.8.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Verejné obstarávanie: Povinnosť bytového domu postupovať podľa ZVOGarancia

27.7.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákonaGarancia

26.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer