dnes je 7.7.2022

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Registrácia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

15.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

15.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Michal Andrejšin, Mgr. Laura fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Dražba bytu - je spoločenstvo vlastníkov bytov prednostný veriteľ?

29.1.2013, JUDr. Martin Machyniak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie záložného práva spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Pavol Haško, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) a registračná povinnosť DPH v roku 2018Garancia

12.3.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako oprávnený v exekučnom konaníGarancia

6.3.2022, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?Garancia

16.5.2022, Ing. Jana Vršková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Štát dočasne odkladá povinnú aktiváciu elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

2.11.2020, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domuGarancia

12.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako správca domu, v ktorom byty alebo nebytové priestory sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôbGarancia

11.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Prevádzka bytového domuGarancia

5.7.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzka bytového domu

Bytové domy si môžu požiadať o zastropovanie ceny plynuGarancia

15.2.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Odpojenie bytu od centrálneho zdroja tepla

28.10.2013, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemkové spoločenstvo a elektronická komunikácia od 1.7.2018Garancia

13.6.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon správy bytového domu

29.1.2014, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovníctvo v bytovom domeArchív

13.4.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Musí byť pre ochranu vypracovaná samostatná zmluva?

9.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevod vlastníctva bytu alebo nebytových priestorov v dome

21.8.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevod vlastníctva bytu alebo nebytových priestorov v dome

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 1.11.2018 a 1.1.2019Záznam

26.11.2018, JUDr. Michal Andrejšin, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:02

Prístupné pre: PPN profi plus

Záložné právo v prospech SVB a jeho registrácie na katastrálnom úrade

28.9.2012, Mgr. Michal Zeman, Zdroj: Advokátska kancelária Zárecký Zeman Ďurišová

Písomné hlasovanie vlastníkov bytov

11.10.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Písomné hlasovanie vlastníkov bytov

Dlh na byt po pozostalom

7.6.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlh na byt po pozostalom

Povinnosti predsedu SVB vzhľadom k predloženiu zápisníc a písomnému hlasovaniuGarancia

2.1.2018, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Podpis pri zmluve o dielo v rámci SVBGarancia

20.2.2018, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Zmluva o výkone správyGarancia

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia a bezpečnosť technických zariadení v bytovom domeGarancia

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Charakteristika zúčtovacích vzťahovArchív

8.5.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Zrušenie zmluvy so správcom štvrtinou vlastníkov bytov

14.4.2015, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adresár úradov

Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie správy bytového domuArchív

2.1.2018, JUDr. Gabriel Almáši Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Video - Pozemkové spoločenstvo a vlastnícke pomery k nehnuteľnostiamGarancia

29.3.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vstup do bytu alebo nebytového priestoruGarancia

16.10.2018, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie správy bytového domu

14.9.2016, JUDr. Gabriel Almáši Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, spol. s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

EÚ fondy určené na zatepľovanie

2.9.2013, Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania (www.sfrb.sk)

Práva a povinnosti správcuGarancia

28.3.2022, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, Mgr. Martina Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus