dnes je 25.6.2024

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovArchív

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Registrácia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovArchív

15.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovArchív

15.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Michal Andrejšin, Mgr. Laura fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovArchív

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako oprávnený v exekučnom konaníArchív

6.3.2022, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Uplatnenie záložného práva spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorovArchív

14.3.2022, JUDr. Pavol Haško, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) a registračná povinnosť DPH v roku 2018Garancia

12.3.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?Archív

16.5.2022, Ing. Jana Vršková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Štát dočasne odkladá povinnú aktiváciu elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

2.11.2020, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domuArchív

6.12.2023, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako správca domu, v ktorom byty alebo nebytové priestory sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôbArchív

11.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Účtovanie vlastných a cudzích zdrojovArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Bytové domy si môžu požiadať o zastropovanie ceny plynu

15.2.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Účtovníctvo v bytovom domeArchív

13.4.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Potvrdenie správcu o nedoplatkochArchív

12.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpis pri zmluve o dielo v rámci SVBGarancia

20.2.2018, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Povinnosti predsedu SVB vzhľadom k predloženiu zápisníc a písomnému hlasovaniuGarancia

2.1.2018, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia a bezpečnosť technických zariadení v bytovom domeArchív

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zmluva o výkone správyArchív

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Charakteristika zúčtovacích vzťahovArchív

8.5.2017, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Adresár úradov

Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmera bytu nie je údajom evidovaným v operáte katastra nehnuteľnostíArchív

18.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie správy bytového domuArchív

2.1.2018, JUDr. Gabriel Almáši Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Verejné obstarávanie: Povinnosť bytového domu postupovať podľa ZVOArchív

27.7.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zmluvy o zabezpečení dodávky, montáže, správy a údržby merača studenej vody vlastníkom bytuArchív

31.10.2018, JUDr. Tomáš Buzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Video - Pozemkové spoločenstvo a vlastnícke pomery k nehnuteľnostiamGarancia

29.3.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Vstup do bytu alebo nebytového priestoruGarancia

16.10.2018, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti správcuArchív

28.3.2022, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, Mgr. Martina Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2019Archív

22.3.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyArchív

25.3.2022, Jana Madajová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zaradenie technických elektrických zariadení podľa miery ohrozeniaArchív

2.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Predaj pozemku majiteľom bytov z hľadiska podieluArchív

2.1.2018, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Právna úprava vlastníctva nehnuteľností, bytov a nebytových priestorovArchív

13.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.11.2018Garancia

26.10.2018, JUDr. Michal Andrejšin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Nadobúdanie vlastníctva kúpouArchív

26.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Pravidlá pre dodávku pitnej vody a odvod odpadovej vody verejnou kanalizáciouArchív

16.3.2022, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zabezpečovací prevod právaArchív

29.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Nájom bytuArchív

29.3.2022, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Výkon správy bytového domu správcomArchív

25.3.2022, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Obnova bytovej budovy v roku 2024Garancia

6.3.2024, Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania

Upozornenia pri nadobúdaní vlastníctvaArchív

19.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus