dnes je 7.7.2022

Dobrovoľná dražba ako spôsob uspokojenia pohľadávkyZáznam

18.4.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:52

Prístupné pre: PPN profi plus

Video - Dobrovoľná dražba ako spôsob uspokojenia pohľadávkyGarancia

26.4.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Z judikatúry: K požiadavke verejnosti a prístupnosti dobrovoľnej dražbyGarancia

23.2.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Rozšírenie dôvodov neplatnosti dražbyGarancia

14.1.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Neplatnosť dražby ako následok nesplnenia informačnej povinnostiGarancia

10.1.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj zálohu záložným veriteľom

30.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj zálohu záložným veriteľom

K dražbe nehnuteľnosti sa vyžaduje súhlas druhého z manželov

28.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K dražbe nehnuteľnosti sa vyžaduje súhlas druhého z manželov

Zabezpečovací prevod práva k bytu

4.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabezpečovací prevod práva k bytu

Dražba bytu - je spoločenstvo vlastníkov bytov prednostný veriteľ?

29.1.2013, JUDr. Martin Machyniak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Katastrálne konanieGarancia

22.4.2022, Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Hlasovanie vlastníkov v bytovom domeGarancia

2.1.2018, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmovArchív

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiamGarancia

28.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Zabezpečovací prevod právaGarancia

29.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

25.3.2022, Jana Madajová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vymedzenie vlastných a cudzích zdrojovArchív

3.1.2020, Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Musí byť pre ochranu vypracovaná samostatná zmluva?

9.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti správcuGarancia

28.3.2022, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, Mgr. Martina Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus