dnes je 19.7.2024

Video - Darovacie zmluvy v oblasti nehnuteľnostíGarancia

19.9.2017, JUDr. Jozef Dobrovič, Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel. spol. s. r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Scudzovacie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (kúpna, zámenná, darovacia)Záznam

16.5.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:21

Prístupné pre: PPN profi plus

Vybraná problematika katastrálneho konaniaZáznam

23.6.2021, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:58

Prístupné pre: PPN profi plus

Nadobúdanie vlastníctva darovanímArchív

19.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Z judikatúry: Povolenie vkladu do katastra nehnuteľnostíArchív

6.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatky na katastriArchív

14.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmovArchív

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Príjmy z predaja nehnuteľností, ktoré sú zdaniteľným príjmomArchív

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Príjmy z predaja nehnuteľností, ktoré sú zdaniteľným príjmomArchív

23.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Novela Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1.1.2021Garancia

20.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti z hľadiska daníArchív

7.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Dokumenty potrebné k návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostíArchív

9.2.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobúdanie vlastníctva k domu, bytu a k nebytového priestoruArchív

11.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Z judikatúry: Plynutie lehoty na podanie žaloby o neúčinnosť právneho úkonuArchív

23.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predkupné právoArchív

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej daromArchív

7.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Upozornenia pri nadobúdaní vlastníctvaArchív

19.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Vecné bremenáArchív

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Právna úprava katastrálneho konaniaArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Katastrálne konanieArchív

22.4.2022, Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daň z pozemkovArchív

10.8.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus