dnes je 9.2.2023

Ministerstvo dopravy upravilo podmienky výzvy na obnovu budovGarancia

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Výklad k zákonu č. 8/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkGarancia

16.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Podrobnosti k vyhláške č. 450/2022 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynuGarancia

3.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciGarancia

3.1.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing . Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis poznámky do listu vlastníctvaGarancia

29.12.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o ochrane zdravia pri práci, so záťažou teplom a chladomGarancia

28.12.2022, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Výmaz poznámky z katastra nehnuteľnostíGarancia

27.12.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad k zákonu č. 433/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetikeGarancia

22.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o riadení dodávateľov a zmluvných partnerovGarancia

22.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Spôsob dojednania kúpnej ceny v kúpnej zmluveGarancia

22.12.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovGarancia

21.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri zváraníGarancia

20.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Neprimerane nízka kúpna cenaGarancia

20.12.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práciGarancia

19.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o pravidlách BOZPGarancia

15.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica, ktorá ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibráciu v ŽPGarancia

15.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Nadobúdanie nehnuteľnosti v Slovenskej republike štátnymi príslušníkmi iného štátuGarancia

15.12.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveniskoGarancia

13.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviskoGarancia

13.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou prac. záťažou a senzorickou záťažou pri práciGarancia

12.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práciGarancia

12.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciGarancia

12.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica k vyšetreniu, registrácii a evidencii pracovných úrazov iných úrazov a nebezpečných udalostíGarancia

9.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetikeGarancia

4.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica určujúca osnovu školenia pre novoprijatých zamestnancov (pracovníkov) o BOZP na technických zariadeniachGarancia

29.11.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

29.11.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Podrobnosti k vyhláške č. 380/2022 Z. z. - vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 416/2012 Z. z.Garancia

28.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadeniaGarancia

28.11.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

28.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis stavieb do katastra nehnuteľnostíZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:07

Prístupné pre: PPN profi plus

Register obnovenej evidencie pozemkov a pozemkové úpravyZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:01

Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica k organizovaniu interných auditov (previerok) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciGarancia

25.11.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepcia politiky BOZPGarancia

24.11.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností na základe právoplatnej verejnej listinyGarancia

23.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia riadenia BOZPGarancia

22.11.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smerniceGarancia

21.11.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Prenechanie nebytového priestoru do podnájmu a jeho špecifikáGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer