dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor žaloby o vypratanie nebytového priestoru podľa ust. § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1.1.1 Vzor žaloby o vypratanie nebytového priestoru podľa ust. § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť dokument

Okresný súd v ..............

......................................

......................................

V ................. dňa ................

ŽALOBA O VYPRATANIE NEBYTOVÉHO PRIESTORU

Žalobca: ..........................................

.........................................................

.........................................................

Žalovaný: ........................................

..........................................................

..........................................................

I.

Miestna príslušnosť predpísaného súdu je určená podľa ust. § 20 písm. a) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,