dnes je 4.7.2022

Žaloby na náhradu škodyGarancia

26.6.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žaloby na náhradu škody

Vzor žaloby na náhradu škodyGarancia

8.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor žaloby na náhradu škody za neoprávnený návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzuGarancia

27.8.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnym orgánom za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzuGarancia

30.8.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Orgány bytového družstvaArchív

2.1.2018, JUDr. Alena Kseňáková, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Zmluva o budúcej kúpnej zmluveGarancia

14.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Právna úprava konkurzného a reštrukturalizačného konaniaGarancia

23.8.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Právna úprava katastrálneho konaniaArchív

31.5.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus