dnes je 29.11.2022

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

28.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností na základe právoplatnej verejnej listinyGarancia

23.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenechanie nebytového priestoru do podnájmu a jeho špecifikáGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenechanie nebytového priestoru do podnájmu a jeho špecifikáGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

21.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmera bytu nie je údajom evidovaným v operáte katastra nehnuteľnostíGarancia

18.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie o návrhu na vkladGarancia

14.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parametre na výpočet tepla na rok 2023Garancia

19.10.2022, Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie správneho poplatku za konanie o návrhu na vkladGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis geometrického plánu v prípade podielového spoluvlastníctvaGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Geometrický plánGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od správneho poplatku v konaní o návrhu na vkladGarancia

16.10.2022, JUDr. Lucia Filagova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách s účinnosťou od 1.9.2022Garancia

13.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

10.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíGarancia

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Právna úprava katastrálneho konaniaGarancia

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor ohlásenia stavbyGarancia

30.9.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor návrhu na kolaudačné konanieGarancia

30.9.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor žiadosti o stavebné povolenieGarancia

30.9.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnym orgánom za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzuGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnostiGarancia

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Jaroslav Kuchár, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Právna úprava konkurzného a reštrukturalizačného konaniaGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzuGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Právna úprava vylúčenia veci zo súpisu konkurznej podstaty - exindenčná (vylučovacia) žalobaGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamomGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávkyGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor žaloby na náhradu škody za neoprávnený návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzuGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Právna úprava územného konaniaGarancia

30.9.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy autorizovanej advokátomGarancia

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus