dnes je 25.6.2021

Najnovšie

Úspešná kontrolná akcia odpočtu DPH pri nehnuteľnostiachGarancia

22.6.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa preverovala uplatňovanie odpočtu dane z pridanej hodnoty v súvislosti s obstaraním nehnuteľností. Kontrolóri finančnej správy vykonali miestne zisťovanie u 60 daňových subjektov, pričom porušenie zákona odhalili v 21 prípadoch. Touto kontrolnou akciou sme do štátneho rozpočtu priniesli ...

Slováci radi investujú do nehnuteľností, vo vlastnej žije až 90 percent populácieGarancia

17.6.2021, Zdroj: SITA

... Slováci radi investujú do nehnuteľností. "Kým na Slovensku žije vo vlastnej nehnuteľnosti určenej na bývanie až 90 percent populácie, v eurozóne sa tento podiel pohybuje na úrovni dvoch tretín," uvádza analytička WOOD Company Eva Sadovská. Slováci radi investujú do nehnuteľností. „Kým na ...

Od mája nadobudla účinnosť nová úprava pre vydržanie pozemkuGarancia

16.6.2021, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

... Od 1.5.2021 je účinný zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Od 1.5.2021 je účinný zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný ...

Investície do priamych európskych nehnuteľností dosiahli 51 miliárd eurGarancia

16.6.2021, Zdroj: SITA

... Investície do priamych európskych nehnuteľností dosiahli v prvom štvrťroku roku 2021 sumu 51 miliárd eur. Vyplýva to z Prehľadu kapitálových trhov v regióne EMEA za prvý štvrťrok tohto roka od spoločnosti Colliers. Investície do priamych európskych nehnuteľností dosiahli v prvom štvrťroku roku 2021 ...

Ľudia žijúci v nájomných bytoch by nemali podľa ÚVO prísť o strechu nad hlavouGarancia

14.6.2021, Zdroj: SITA

... Ľudia žijúci v nájomných bytoch, pri ktorých výstavbe sa porušil zákon o verejnom obstarávaní, by nemali prísť o strechu nad hlavou. Informuje o tom verejnosť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý pripravil v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) legislatívne riešenie, podľa ktorého ...

Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamomGarancia

7.6.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ ZMENY PORADIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ZÁZNAMOM Okresný úrad ....................................... katastrálny odbor adresa ............................................ ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Zdražovanie nehnuteľností nezastavila ani pandémia, predpokladá sa ďalší nárast cienGarancia

7.6.2021, Zdroj: SITA

... Realitný trh na Slovensku rástol minulý rok dvojciferným tempom. Podobný trend možno podľa odborníkov očakávať aj v tomto roku. Ceny nehnuteľností na bývanie podľa údajov Národnej banky Slovenska vlani stúpli o takmer 12 percent, v prvom štvrťroku tohto roka dokonca o viac ako 15 percent. Realitný ...

Bytová výstavba spomalila, v prvom štvrťroku sa začalo stavať o pätinu menej bytov ako vlaniGarancia

7.6.2021, Zdroj: SITA

... Stagnácia výstavby nových bytov na Slovensku pokračovala aj v úvode roka 2021. Stagnácia výstavby nových bytov na Slovensku pokračovala aj v úvode roka 2021. Celkovo sa v prvom štvrťroku začala výstavba 4 100 bytov, čo bolo o 21,4 % menej bytových jednotiek ako v rovnakom období minulého roka. Vývoj ...

Vzor návrhu na zápis záložného práva do katastra nehnuteľnostíGarancia

4.6.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZÁPIS ZÁLOŽNÉHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ZÁZNAMOM Okresný úrad ....................................................... katastrálny odbor adresa ............................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnostiGarancia

3.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Jaroslav Kuchár, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Jaroslav Kuchár; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENIE VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI K NEPEŇAŽNÉMU VKLADU SPOLOČNÍKA DO SPOLOČNOSTI Okresný úrad ................................... katastrálny odbor adresa ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáArchív

4.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Daň z pozemkovArchív

10.8.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Daňovník dane z pozemkov Daňovníkom, t. j. osobou, ktorá je povinná platiť daň z pozemkov, je  fyzická alebo právnická  osoba, ktorá je: a)  vlastníkom pozemku,  ktorým je osoba zapísaná ako vlastník nehnuteľnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predkupné právoArchív

3.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať. Rozlišujeme zákonné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovArchív

5.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3a o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ........................... IČO: ...................... ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuGarancia

19.4.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom záväzkovo právnom ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

2.7.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Daňový kalendár
jún 2021
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2021
1 EUR1,2 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,52 PLN (-0,01)
1 EUR25,41 CZK (-0,12)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV