dnes je 13.11.2019
Najnovšie

Daň z nehnuteľnostíGarancia

29.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedným zo základných práv každého občana, zaručeného Ústavou Slovenskej republiky, je vlastnícke právo, t. j. právo vlastniť hnuteľnú, nehnuteľnú, hmotnú či nehmotnú vec. Na každé právo však nadväzuje i základná povinnosť, určená právnym ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Osobitosti pri predaji nehnuteľnostíGarancia

28.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozostavaná stavba Pre posúdenie, či sa príjem z predaja rozostavanej stavby považuje za zdaniteľný príjem, je potrebné na účely ZDP vychádzať zo skutočnosti, či rozostavaná stavba je evidovaná v katastri nehnuteľností alebo nie je. Predaj ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Parlament v prvom čítaní odobril ďalšie zmeny pri pozemkových úpraváchGarancia

25.10.2019, Zdroj: SITA

Na Slovensku by sa mali nastaviť jednoznačné procesné a technické podmienky pozemkových úprav, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok či spôsobu začatia konania. Vyplýva to z novely zákona o ...

Súčasný stavebný zákon z roku 1976 majú nahradiť zákony o výstavbe a územnom plánovaníGarancia

25.10.2019, Zdroj: SITA

Súčasný stavebný zákon, platný spolu s mnohými novelami ešte od roku 1976, nahradia dva samostatné zákony - o výstavbe (stavebný zákon) a o územnom plánovaní. Tie by po schválení vo vláde a v parlamente mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2022. Súčasný ...

Príjmy z predaja nehnuteľností, ktoré sú zdaniteľným príjmomGarancia

23.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňovanie výdavkov pri predaji nehnuteľnosti Do základu dane (čiastkového základu dane) sa podľa  § 8 ods. 2   ZDP zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené  iba na jeho dosiahnutie  (nie je možné uplatniť ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Príjmy z predaja nehnuteľností oslobodené od daneGarancia

21.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy oslobodené od dane z predaja nehnuteľnosti sú uvedené v ustanovení  § 9 ods. 1 písm. a), b), d) a e) ZDP a v prechodnom ustanovení  § 52j ods. 2 ZDP . To znamená, že od dane je oslobodený príjem: z predaja nehnuteľnosti, po uplynutí ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smerniceGarancia

16.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef  Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef  Mikula, PhD. Pre dosiahnutie cieľov koncepcie podnikovej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, udržiavanie jej funkčného systému, by organizácie mali viesť a udržiavať, v stave zodpovedajúcom aktuálnym ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Organizácia riadenia BOZPGarancia

16.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef  Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef  Mikula, PhD. Optimálne zaisťovanie predpokladov pre BOZP si vyžaduje aby zamestnávateľ vytvoril pre túto oblasť vhodný riadiaci systém. Systém organizácie riadenia BOZP sa musí orientovať najmä na: vytvorenie odborného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

16.10.2019, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD. Stiahnuť dokument ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP Dátum školenia : Obsah školenia: Časový rozsah školenia : Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/autorizovaného bezpečnostného technika/BT, ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Koncepcia politiky BOZPGarancia

16.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD. Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady tvorby koncepcie politiky BOZP   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá   ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OBČZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

2.1.2018, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa domu, bytových a nebytových priestorov sa vykonáva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 6a nasl.) buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predkupné právoGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať. ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................... ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

21.11.2019, Žilina
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

12.2.2020, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Daňový kalendár
november 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.11.2019 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Vecné bremená a vzor zmluvy o zriadení vecného bremena v roku 2019
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.11.2019 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 13.11.2019
1 EUR1,1 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,27 PLN (+0,01)
1 EUR25,5 CZK (-0,01)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV