dnes je 4.7.2022

Najnovšie

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania má umožniť výstavbu bytov s regulovaným nájomnýmGarancia

1.7.2022, Zdroj: SITA

... Prispieť k naštartovaniu výstavby nájomných bytov s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania má zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Zámerom je riešiť aktuálny problém s dostupnosťou bývania na Slovensku pre široké skupiny obyvateľstva. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla. Prispieť ...

Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľnostíGarancia

29.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Pod pojmom vecné bremeno sa často nesprávne vo všeobecnosti chápe akákoľvek ťarcha či záťaž, t.j. všetko, čo môže zaťažiť nehnuteľnosť. Určité ťarchy, ako je napríklad záložné právo alebo predkupné právo, však vecnými bremenami nie sú. Vecné bremeno je takým právom, ktoré oprávnenej ...

Zrušenie a zánik vecného bremena a jeho výmaz z katastra nehnuteľnostíGarancia

24.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Vecné bremená zaťažujú vždy konkrétnu nehnuteľnosť a zriadené môžu byť v prospech konkrétnej osoby alebo v prospech určitej nehnuteľnosti, pričom vlastník nehnuteľnosti sa v priebehu času môže meniť. Vecné bremeno zriadené v prospech vlastníka určitej nehnuteľnosti (IN REM) nezaniká ...

Novela katastrálneho zákona v MPK do 4.7.2022Garancia

24.6.2022, Zdroj: Slov-Lex

... Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny ...

Sledovanie zmien v katastri nehnuteľnostíGarancia

19.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Služba „sledovanie zmien v katastri nehnuteľností” je elektronická služba vytvorená v rámci elektronických služieb katastra nehnuteľností. Služba umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má ...

Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa má zvýšiť zo 66 eur na 92 eurGarancia

15.6.2022, Zdroj: SITA

... Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastranehnuteľnostísa má od júla budúceho roka zvýšiť zo súčasných 66 eur na 92 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o katastrinehnuteľností, ktorý predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra SR do pripomienkového konania. Úrad tento krok obhajuje tým, že ...

Poplatky na katastriGarancia

14.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Za návrh na vklad, teda jeden druh právneho úkonu, ktorého vybavenie bude trvať štandardných 30 dní, je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 66 EUR. Príkladom jedného právneho úkonu je napríklad návrh na vklad darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy, zámennej zmluvy, zmluvy o zriadení ...

Aktualizácia judikatúra: Vyvlastňovacia náhradaGarancia

13.6.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku zo dňa 11. februára 2014 sp. zn. 3Sžp/23/2013 (ďalej len „Rozsudok”) vyjadril nasledovný právny názor, že: „Prípadný nárok na vyššiu vyvlastňovaciu náhradu pre účely výstavby diaľnice – tak, ako táto výška vyplýva z výroku právoplatného rozhodnutia ...

Aktualizácia judikatúra: Neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súduGarancia

13.6.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení zo dňa 17. júla 2019 sp. zn. 3Obdo/11/2019 (ďalej len „Uznesenie”) vyjadril nasledovný právny názor, že: „I. Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa ustanovenia § 301 zákona č. 513 ...

Investovanie do nehnuteľností má svoje úskaliaGarancia

13.6.2022, Zdroj: SITA

... Ceny nehnuteľností rýchlo rastú a viacerí zisťujú, či je to stále dôvod na investovanie na realít. Podľa investičného analytika Swiss Life Select Pavla Škriniara to záleží od toho, aký je cieľ investovania. „Ak je cieľom udržanie kúpnej sily peňazí na zabezpečenie si bývania, zmysel to dáva. Ak ...

viac článkov
Najčítanejšie

Predkupné právoGarancia

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci; JUDr. Michal Andrejšin; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č.  182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“) ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vecné bremenáGarancia

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Právny inštitút vecného bremena je upravený v ustanoveniach § 151n až § 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti a DPHArchív

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V rámci problematiky dane z pridanej hodnoty je dodanie  nehnuteľnosti oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“).  Počnúc 1. januárom 2019 došlo v rámci spomínaného ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne  ako spoluvlastníka  spoločných častí domu, ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Pripravovaná novela zákona o katastri nehnuteľnosti od 1.1.2023

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 7.7.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2022
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 1.7.2022
1 EUR1,04 USD (-0,01)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,69 PLN (+0,01)
1 EUR24,74 CZK (0)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
ODBORNÍK ODPORÚČA
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV