Daňový kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a vzor zmluvy v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.3.2019
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,28 EUR (-0)
 1 CZK25,65 EUR (+0,01)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostíGarancia

21.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po tom, ako bol katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu podaný návrh na vklad príslušného práva (záložné právo, príp. vlastnícke právo) do katastra nehnuteľností, katastrálny odbor preskúma celé podanie. To znamená, či bolo ...
viac
Zrušenie podielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu

Zrušenie podielového spoluvlastníctva rozhodnutím súduGarancia

19.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematiku podielového spoluvlastníctva upravuje Občiansky zákonník, bez ohľadu na to či sa jedná o občiansko-právny alebo obchodno-právny vzťah. Podielové spoluvlastníctvo však nevyjadruje, koľko z danej veci jednotliví spoluvlastníci ...
viac
Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2019

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2019Garancia

14.3.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 182/1993 Z. z., ktorým sa upravujú práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov upravuje aj postup pri riešení vzniknutých problémov na schôdzi vlastníkov a spôsob hlasovania. Uznesenia prijaté na schôdzi ...
viac
Vyvlastňovacie konanie uskutočňuje stavebný úrad

Vyvlastňovacie konanie uskutočňuje stavebný úradGarancia

12.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ si to vyžaduje verejný záujem, Stavebný zákon umožňuje pristúpiť k vyvlastneniu. Či už sa jedná o pozemok, stavbu alebo práva k týmto nehnuteľnostiam, ak si to vyžaduje verejný záujem, môže stavebný úrad rozhodnúť o vyvlastnení. ...
viac
Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie v roku 2019

Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie v roku 2019Garancia

7.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie bol zavedený zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menil ...
viac
Ukončenie nájmu lesných pozemkov zo zákona by sa na základe novely malo zmeniť

Ukončenie nájmu lesných pozemkov zo zákona by sa na základe novely malo zmeniťGarancia

5.3.2019, Zdroj: SITA
Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Novelou zákona sa má zmeniť znenie upravujúce ukončenie nájmu lesných pozemkov zo zákona a postup povinných a oprávnených osôb v ...
viac

Prenájom nehnuteľnosti a DPHGarancia

4.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Peter Horniaček, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Keď občan prenajíma alebo poskytuje podnájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky na pokračujúcej báze, na účely dosahovania opakovaného príjmu z využívania tohto ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

1.3.2019, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
K dražbe nehnuteľnosti sa vyžaduje súhlas druhého z manželov

K dražbe nehnuteľnosti sa vyžaduje súhlas druhého z manželovGarancia

28.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náš právny poriadok rozlišuje dva typy dražieb - dražbu dobrovoľnú a dražbu exekučnú. Každá má svoje klady a zápory. Kým prvá z menovaných prebehne rýchlejšie, ale hrozí tu jej vyhlásenie za neplatnú, dražba podľa exekučného práva trvá ...
viac
Odpočty zemného plynu

Odpočty zemného plynuGarancia

26.2.2019, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Množstvo odobratého zemného plynu sa stanovuje na základe údajov získaných z určeného meradla alebo za určitých podmienok v kategóriách odberu,,Domácnosť" a,,Mimo domácnosť", na základe typového diagramu dodávky plynu podľa údajov ...
viac
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OBČZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

2.1.2018, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa domu, bytových a nebytových priestorov sa vykonáva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 6a nasl.) buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Predkupné právoGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať. ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2019 Z.z. novela č. 504/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2019 v čiastke č. 2)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 63/2019 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 65/2019 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

25.4.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

4.6.2019, Žilina
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

29.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Michal Kán
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb... Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: