Daňový kalendár
jún 2018
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a vzor zmluvy v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.6.2018
 1 USD1,16 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,32 EUR (+0,01)
 1 CZK25,84 EUR (+0,03)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenieGarancia

21.6.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Jeho pôsobnosť je najširšia zo všetkých orgánov spoločenstva, pretože rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené zákonom alebo rozhodnutím ...
viac

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy domuGarancia

20.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť správne  prerozdelenia prietoku vykurovacieho média medzi jednotlivé vykurovacie telesá v objekte. Druhou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť  ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Odmena domového dôverníka

Odmena domového dôverníkaGarancia

19.6.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastníci bytov sa môžu dohodnúť, že správcom domu bude fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na to oprávnenie. Vlastníci bytov sa zároveň môžu dohodnúť na poverení jednej osoby z bytového domu funkciou dôverníka, ktorý bude ...
viac

Pomerové rozdeľovače spotreby teplaGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pomerový rozdeľovač Pomerovým rozdeľovačom spotreby tepla je prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie  pomerného množstva tepla  odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Darovacia zmluva

Darovacia zmluvaGarancia

14.6.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uzaviera sa podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon. Na jednej strane je darca, ktorý prenecháva predmet daru, ktorým môže byť hnuteľná alebo nehnuteľná vec, právo alebo iná majetková ...
viac

Ekonomicky oprávnené náklady spojené s odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľaGarancia

13.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že sa odberateľ tepla  dohodne  s dodávateľom a výrobcom tepla na skončení odberu tepla,  odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa  od sústavy tepelných ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Pozemkové spoločenstvo a elektronická komunikácia od 1.7.2018

13.6.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, ...
viac
Zmeny v zákone o pozemkových spoločenstvách od 1.7.2018 - zmluva o pozemkovom spoločenstve

Zmeny v zákone o pozemkových spoločenstvách od 1.7.2018 - zmluva o pozemkovom spoločenstveGarancia

12.6.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. júla 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., ktorá vyšla v zbierke zákonov ako zákon č. 110/2018 Z. z. Novela prináša niekoľko dôležitých zmien, ktoré si ...
viac

Zabezpečenie tepla pre ÚK a tepla na prípravu TÚVGarancia

11.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikanie v oblasti tepelnej energetiky je predmetom štátnej regulácie, ktorú vykonáva  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  so sídlom v Bratislave. Rada pre reguláciu najmä podľa § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 zákona č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Dlh na byt po pozostalom

Dlh na byt po pozostalomGarancia

7.6.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri prerokovaní dedičstva v dedičskom konaní sa po pozostalom vyporiadavajú všetky aktíva a aj pasíva, ktoré pozostalý zanechal. Dedičské konanie sa môže vyporiadavať na základe závetu, ak ho pozostalý spísal, alebo sa vyporiadava ...
viac
Najčítanejšie

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

22.11.2017, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci Stiahnuť dokument ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany Správca: ........................... ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

2.1.2018, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Správa katastra ............................................ .................................adresa .................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzuGarancia

2.1.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd Konkurzné oddelenie ................................ulica ................................obec Bratislava, ........(dátum) Vec: Návrh veriteľa ..................................(obchodné meno, sídlo) na ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 154/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 238/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 172/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

6.8.2018, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

13.2.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

17.9.2018, Bratislavala
Lektor: Ing. Michal Kán
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb... Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: