dnes je 1.10.2020

Najnovšie

"Prvá pomoc" pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO predĺženáGarancia

24.9.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie predĺžením Prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO do konca tohto roka. Cieľom je eliminovať negatívny vplyv pandémie na trh práce, zamestnanosť, zvládnuť druhú vlnu ...

Právna úprava žaloby na vylúčenie veci z exekučného konania - excindačná žalobaGarancia

23.9.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V  exekučnom  konaní môže nastať situácia, že oprávnený má exekučný titul, na základe ktorého sa domáha prostredníctvom súdneho exekútora uspokojenia svojej pohľadávky, ale tretia osoba bude namietať, že ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor žaloby na vylúčenie veci z exekúcie - excindačná žalobaGarancia

23.9.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Okresný súd ................... (sídlo) ................... (obec) Žalobca Obchodné meno: ................................... Sídlo: ......................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Súdny dvor podporuje francúzsky zákon upravujúci Airbnb a podobné platformyGarancia

23.9.2020, Zdroj: SITA

Súdny dvor Európskej únie v utorňajšom rozsudku podporil francúzsky zákon vyžadujúci súhlas miestnych orgánov v prípade krátkodobého prenájmu nehnuteľností prostredníctvom internetových platforiem podobných Airbnb. Uvedený verdikt poskytuje európskym mestám ...

Banky sú pri poskytovaní úverov naďalej obozretné, no postupne uvoľňujú podmienkyGarancia

23.9.2020, Zdroj: SITA

Banky začali pre väčšinu ľudí z rizikových sektorov uvoľňovať opatrenia. Záujem o úvery na bývanie naďalej pretrváva, čo sa premieta aj do rastu cien nehnuteľností. Začiatok septembra priniesol dokonca nový historicky najnižší úrok na hypotéke. Ďalší vývoj bude ...

ZMOS: Združenie bude požadovať, aby približne desať percent bytov slúžilo vozičkáromGarancia

23.9.2020, Zdroj: SITA

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude požadovať, aby desať percent z budovaných nájomných bytov bolo poskytnutých zdravotne znevýhodneným osobám na invalidnom vozíku. Pre agentúru SITA to uviedol predseda združenia Branislav Tréger. Ten dnes absolvoval ...

Právna úprava návrhu na odklad exekúcieGarancia

22.9.2020, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odklad exekúcie V priebehu vykonávania exekúcie môže nastať situácia na strane povinného - fyzickej osoby, za ktorej by ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na začatie exekúcieGarancia

21.9.2020, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument V súlade s  § 48 ods. 7 EP Exekučného poriadku návrh na vykonanie exekúcie sa v súčasnosti podáva výlučne elektronickými prostriedkami do ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

21.9.2020, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Okresný súd .............................. sídlo .......................................... k sp. zn. ....................... Er. ..... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Slovenský realitný trh klesol v rebríčku trasparentnosti o jednu priečkuGarancia

18.9.2020, Zdroj: SITA

Slovenský realitný trh je 28. najtransparentnejším na svete. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Global Real Estate Transparency Index (GRETO), ktorý každoročne zostavuje spoločnosť JLL. "Pandémia koronavírusu zásadne urýchlila využitie digitalizácie, zberu dát a ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

4.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

5.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3a o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................ ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predkupné právoGarancia

3.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

10.8.2020, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne  ako spoluvlastníka  ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuGarancia

6.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

5.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.10.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

13.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

16.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

19.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

22.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

1.12.2020, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne a pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020 a 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.10.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 9.10.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
október 2020
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.10.2020 - daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.10.2020 - daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 1.10.2020
1 EUR1,17 USD (+0,01)
1 EUR0,91 GBP (+0,01)
1 EUR4,55 PLN (+0,01)
1 EUR27,23 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV