Daňový kalendár
máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a vzor zmluvy v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.5.2019
 1 USD1,12 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,3 EUR (-0,01)
 1 CZK25,7 EUR (-0,06)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu v roku 2019

Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu v roku 2019Garancia

14.5.2019, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oprávneným spotrebiteľom zemného plynu je osoba oprávnená používať zemný plyn oslobodený od dane. Osoba, ktorá chce používať zemný plyn oslobodený od dane (okrem koncového odberateľa zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného plynu určeného ...
viac
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu a smrť nájomcu

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu a smrť nájomcuGarancia

9.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon ovlastníctve bytov anebytových priestorov presne stanovuje, ako sa vlastníctvo kbytu nadobúda, ato vustanovení § 4. Jedná sa otaxatívne znenie, čo znamená, že dôvody stanovené zákonom nie je možné svojvoľne rozširovať. Zákon o ...
viac
Nehnuteľnosť ako predmet dedičstva a právo odmietnuť dedičstvo

Nehnuteľnosť ako predmet dedičstva a právo odmietnuť dedičstvoGarancia

7.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasťou dedičskej pozostalosti samozrejme môže byť aj nehnuteľnosť. Tá prechádza na dediča okamihom smrti poručiteľa. V rámci dedenia sa prihliada na to, či sú splnené podmienky pre dedenia zo závetu, ak nie dedí sa automaticky zo zákona, ...
viac

Účtovanie u správcu bytovGarancia

6.5.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať, či správca bytov má povinnosť účtovať o prijatých faktúrach pre vlastníkov bytov, napr. elektrina, voda, plyn. Rovnako aj o všetkých ostatných prípadoch. Či musí účtovať o platbách na banke vlastníkov. Ak by mal ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

2.5.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC PARTNERS s. r. o. Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Schválený návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020

Schválený návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020Garancia

2.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda schválila návrh Zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorého obsahom a prijatím sa následne bude zaoberať Národná rada SR. Podľa vládneho návrhu, ak by bol zákon prijatý, účinnosť by nadobudol od 1. januráa 2020. Vládny ...
viac
Predaj zálohu záložným veriteľom

Predaj zálohu záložným veriteľomGarancia

30.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zálohom sa rozumie predmet záložného práva. Tým, v zmysle ustanovení občiansko - právnych predpisov môže byť vec, právo ako aj iná majetková hodnota. Pokiaľ ide konkrétne o veci, zálohom môže byť aj nehnuteľnosť alebo jej časť. ...
viac

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

29.4.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC PARTNERS s. r. o. Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne ako spoluvlastníka spoločných častí domu, spoločných ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Opätovný návrh na vykonanie exekúcie po zastavení starej exekúcie

Opätovný návrh na vykonanie exekúcie po zastavení starej exekúcieGarancia

25.4.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako môže oprávnený postupovať keď bola stará exekúcia zastavená? Návrh zákona v § 9 upravuje postup, ak chce oprávnený pokračovať v exekúcii, napriek tomu, že táto bolo zo zákona zastavená. Je tak zachovaná možnosť voľby v tom, či ...
viac

Katastrálne konanieGarancia

24.4.2019, Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC PARTNERS s. r. o. Katastrálne konanie je upravené v ustanoveniach § 22 a nasl. katastrálneho zákona (zákon č. 162/1995 Z. z. v znení ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OBČZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predkupné právoGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať. ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

14.12.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa novely Exekučného poriadku s účinnosťou môže dôjsť k zastaveniu exekúcie súdom ( § 61k EP ), k ukončeniu exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie a k zastaveniu exekúcie exekútorom. Súd môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domuGarancia

17.7.2017, DpT. Bohumír Brettschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Mikula PhD. korektúra: Kristína Iudita Kmety Stiahnuť dokument     Názov účtovnej jednotky   ( adresa, IČO )         Názov vnútropodnikovej smernice     Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a  ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 65/2019 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 112/2019 Z.z. novela zák. č. 18/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 113/2019 Z.z. novela vyhl. č. 172/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 119/2019 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. a č. 170/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 3.5.2019 v čiastke č. 47)
  • 130/2019 Z.z. novela vyhl. č. 254/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2019 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.8.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

4.6.2019, Žilina
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

29.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Michal Kán
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb... Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: