Daňový kalendár
jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček k Vášmu predplatnému
Vecné bremená a vzor zmluvy o zriadení vecného bremena v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.6.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,26 EUR (-0)
 1 CZK25,58 EUR (-0,03)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie
Prípady, kedy je prenajímateľ oprávnený nájom vypovedať

Prípady, kedy je prenajímateľ oprávnený nájom vypovedaťGarancia

6.6.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút nájomnej zmluvy, pokiaľ nejde o krátkodobý nájom bytu, upravuje Občiansky zákonník. Tento právny predpis sa problematike venuje obšírnejšie, pričom rieši nielen otázky vzniku nájmu bytu, práv a povinností zmluvných strán, ale aj ...
viac

Rodinný dom alebo byt zriadený ako prevádzkareň v roku 2019Garancia

4.6.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem prevádzkareň je definovaná v živnostenskom zákone v§ 17 ods. 1:,,Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie ...
viac

Daň z príjmovGarancia

29.5.2019, JUDr. Mária Malíková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Malíková; Ing. Peter Horniaček Daň z príjmov je ku dňu 1.mája 2015 upravená zákonom číslo 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z. , zákona č. 177/204 Z. z., zákona č. 191/204 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z. , zákona č. 538/204 Z. z., zákona č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Zmeny v právnej úprave nájmu poľnohospodárskych pozemkov od 1.2.2019

Zmeny v právnej úprave nájmu poľnohospodárskych pozemkov od 1.2.2019Garancia

28.5.2019, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov bol novelizovaný zákonom č. 2/2019 Z. z. a novela nadobudla účinnosť 1. februárom 2019. V novele sa spresňujú niektoré neupravené otázky doterajšieho znenia v súvislosti s ...
viac

Zdaňovanie príjmu z predaja nehnuteľnosti u fyzickej osobyGarancia

27.5.2019, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martina Uherová; Ing. Peter Horniaček Príjem dosiahnutý  z predaja nehnuteľnosti sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) pokladá za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a patrí medzi ostatné ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Schválený návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020Garancia

24.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda schválila návrh Zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorého obsahom a prijatím sa následne bude zaoberať Národná rada SR. Podľa vládneho návrhu, ak by bol zákon prijatý, účinnosť by nadobudol od 1. januára 2020. Vládny ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmovGarancia

24.5.2019, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martina Uherová; Ing. Peter Horniaček Z ustanovenia  § 119 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”) vyplýva, že nehnuteľnosťami sú: pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Darovanie nehnuteľnosti v rámci BSM

Darovanie nehnuteľnosti v rámci BSMGarancia

23.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
BSM - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká uzatvorením manželstva, pričom v zmysle platnej právnej úpravy si manželia môžu vyhradiť vznik BSM ku dňu zániku manželstva, a to formou notárskej zápisnice. Rovnako sa môžu dohodnúť o ...
viac

Právna úprava katastrálneho konaniaGarancia

22.5.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Zákon  č.  304/2009 Z. z.  a zákon  č.  103/2010 Z. z. , ktorými sa novelizoval zákon  č.  162/1995 Z. z.  (katastrálny zákon), priniesol pre zástupcov praxe viaceré zmeny v ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnostiGarancia

22.5.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Jaroslav Kuchár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Jaroslav Kuchár Stiahnuť vzor Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENIE VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI K NEPEŇAŽNÉMU VKLADU SPOLOČNÍKA DO SPOLOČNOSTI Okresný úrad ................................... katastrálny ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OBČZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o výkone správyArchív

28.1.2019, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci. JUDr. Michal Andrejšin, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci. JUDr. Michal Andrejšin Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany Správca: ............. ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

13.5.2019, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domuGarancia

17.7.2017, DpT. Bohumír Brettschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Mikula PhD. korektúra: Kristína Iudita Kmety Stiahnuť dokument     Názov účtovnej jednotky   ( adresa, IČO )         Názov vnútropodnikovej smernice     Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a  ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 112/2019 Z.z. novela zák. č. 18/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 113/2019 Z.z. novela vyhl. č. 172/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 119/2019 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. a č. 170/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 3.5.2019 v čiastke č. 47)
  • 130/2019 Z.z. novela vyhl. č. 254/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2019 v čiastke č. 52)
  • 137/2019 Z.z. novela zák. č. 161/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2019 v čiastke č. 54)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 167/2019 Z.z. novela op. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2019 v čiastke č. 63)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.8.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

7.10.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

17.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Michal Kán
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb... Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: