dnes je 1.4.2023

Najnovšie

Prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti na blízku osobuGarancia

29.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Spoločnou nehnuteľnosťou sa na účely zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov a na ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy. Konkrétne išlo o: - Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných ...

Zriadenie záložného práva k rozostavanej stavbeGarancia

29.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Rozostavaná stavba sa do katastra zapíše, ak z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické usporiadane a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Pri zápise rozostavanej stavby do katastra sa predkladá právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok ...

Zriadenie vecného bremena na spoločné časti a spoločné zariadenia v bytovom domeGarancia

22.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Zákon NR SR č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 2 ods. 4, ods. 5 a ods. 6 ustanovuje, čo sa rozumie spoločnými časťami domu, spoločnými zariadeniami domu a príslušenstvom. Spoločnými časťami domu sa na účely zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho ...

Poznámka a jej vymedzenie v katastrálnom zákoneGarancia

22.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová V zákone NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka. V uvedenom prípade však ide o zjavnú nesprávnosť ...

Druhy poznámok v katastrálnej praxiGarancia

15.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Katastrálny zákon ani jeho vykonávacia vyhláška taxatívne nevymenováva druhy poznámok a ani ich účinok. Výpočet poznámok v katastrálnom zákone a vykonávacej vyhláške je iba demonštratívny. Účinok poznámok stanovujú osobitné právne predpisy, na základe ktorých je poznámka do operátu ...

Zmena údajov katastra nehnuteľností po zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do operátu katastra nehnuteľnostíGarancia

15.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Rozhodnutie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov (v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov) je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad, katastrálny odbor zapíše ...

Regulácia krátkodobého ubytovania v Európskej únii prostredníctvom zberu a výmeny dátGarancia

14.3.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Rada Európskej únie sa dohodla na pozícii k zberu a výmene údajov o krátkodobom prenájme ubytovania. Podľa nových pravidiel budú musieť členské štáty, ktoré vyžadujú údaje od platforiem, zriadiť vnútroštátne „jednotné digitálne kontaktné miesto“ na prenos údajov medzi online platformami pre ...

Vklad vlastníckeho práva ak smrť prevodcu nastala pred alebo po podaní návrhu na vklad, avšak ešte pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vkladGarancia

8.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Ak smrť prevodcu, ktorý mohol byť zároveň aj splnomocniteľom v danom zmluvnom vzťahu nastala situácia, že zomrel pred podaním návrhu na vklad, alebo po podaní návrhu na vklad, avšak ešte pred vydaním rozhodnutia o povolení vkladu vecného práva k nehnuteľnostiam, nič to nemení na ...

viac článkov
Najčítanejšie

Predkupné právoArchív

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi plus

Ochrana vlastníckeho právaArchív

25.4.2022, Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Laura Fotopulosová Pri neoprávnenom zásahu do vlastníckeho práva má vlastník právo na ochranu, a to proti tomu subjektu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Z ustanovenia § 126 ods. 1 OZ Občianskeho zákonníka ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Vecné bremenáArchív

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Právny inštitút vecného bremena je upravený v ustanoveniach § 151n až § 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuArchív

4.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Určenie práv a povinností zmluvných strán v zmluve o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

12.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Danišovičová;JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov Okresný súd .................................................................... V ....................................................... ...

Prístupné pre: PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 10.5.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2023
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.4.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.4.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV