dnes je 23.9.2019
Najnovšie

Za tri dni prišlo takmer 330 žiadostí o príspevok na nový rodinný domGarancia

19.9.2019, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je veľký záujem. Od 2. septembra 2019, kedy sa spustilo elektronické podávanie žiadostí, ich prišlo 328. O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Stavebné úpravy v byte na ohlásenie a udržiavacie práceGarancia

21.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonštrukciu bytu nemôže začať vlastník len tak, svojvoľne. Obdobne to platí aj v prípade, ak sa jedná o nebytový priestor. Vlastník bytu, resp. nebytového priestoru sa vždy musí v prvom rade obrátiť na príslušný stavebný úrad. Vzhľadom ...

Vecné bremeno in personam a prevod nehnuteľnosti

7.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Nie je nezvyklým, ak sa k nehnuteľnosti viaže vecné bremeno, ktoré môže byť v podobe „ ...

Správne poplatky katastrálneho odboru v roku 2019

5.8.2019, Zdroj: Ministersvo vnútra Slovenskej Republiky

Správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.10.2012. Spôsob úhrady správneho poplatku: - elektronickým kolkom (e-kolok) - poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného ...

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020

30.7.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktuálnom legislatívnom procese sa nachádza návrh opatrenia na zvýšenie štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020. Navrhuje sa, aby výška štátnej prémie bola na stavebné sporenie na rok 2020 bola 2,5 % zročného vkladu, najviac vsume ...

Súpis hnuteľných vecí v byte v roku 2019

24.7.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byt ako taký predstavuje súčasť nehnuteľnosti (bytového domu), to však nevylučuje, aby súdny exekútor uskutočnil v tejto súčasti súpis hnuteľných vecí. Aby k takémuto úkonu mohlo vôbec dôjsť, musia byť splnené zákonom stanovené ...

Zrušenie spoločného nájmu bytu, ak sa manželia rozviedliGarancia

26.6.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienkou na to, aby vznikol spoločný nájom bytu manželmi je uzatvorenie manželstva a následne, aby manželia trvalo spolu žili. A teda, spoločný nájom bytu manželmi vzniká okamihom uzatvorenia zväzku a to aj vtedy, ak už jeden z manželov ...

Súhlas druhého z manželov pri exekučnej dražbe nehnuteľnostiGarancia

21.6.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela z 1. apríla 2017 priniesla mnoho zmien v exekučnom konaní, prax však ukazuje ďalšie, ktoré sú vyžadované. Takou zmenou je napríklad to, že vydražiteľ musí preukázať písomný súhlas druhého z manželov, že ten súhlasí s takýmto úkonom ...

Zmluva o budúcej kúpnej zmluveGarancia

13.6.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa medzi stranami (budúci kupujúci a budúci predávajúci) využíva pre účely posilnenia ich právnej istoty, nakoľko sa touto zmluvou dohadujú o uzatvorení iného právneho vzťahu v budúcnosti. Uzatvorenie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OBČZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor dohody o skončení nájmu bytuGarancia

2.1.2018, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Martin Priecel; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU BYTU Článok I. Účastníci dohody Prenajímateľ: Meno a Priezvisko: ........................... Trvalý pobyt: ........................... Dátum narodenia: ......................... ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

13.5.2019, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa novely Exekučného poriadku s účinnosťou môže dôjsť  k zastaveniu exekúcie súdom ( § 61k EP ), k ukončeniu exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie a k zastaveniu exekúcie exekútorom. Súd môže ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

2.1.2018, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa domu, bytových a nebytových priestorov sa vykonáva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 6a nasl.) buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

13.5.2019, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

24.9.2019, Žilina
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

7.10.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Daňový kalendár
september 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2019 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Vecné bremená a vzor zmluvy o zriadení vecného bremena v roku 2019
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2019 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.9.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,89 GBP (+0,01)
1 EUR4,34 PLN (+0,01)
1 EUR25,89 CZK (0)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV