Daňový kalendár
apríl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty

 

Darček mesiaca
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a vzor zmluvy v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.4.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,27 EUR (-0)
 1 CZK25,66 EUR (-0)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Rast úverov pokračoval aj vo februári

Rast úverov pokračoval aj vo februáriGarancia

18.4.2019, Zdroj: SITA
Rast úverov pokračoval aj vo februári. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, úvery súkromnému sektoru v druhom mesiaci medziročne stúpli o 9 %. Ide o mierne spomalenie tempa rastu, keďže v januári to bol medziročný rast o 9,1 %. Pokračoval vysoký ...
viac
Kúpna zmluva môže byť aj v inom ako v slovenskom jazyku

Kúpna zmluva môže byť aj v inom ako v slovenskom jazykuGarancia

16.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti môže mať povahu odplatnej alebo bezodplatnej zmluvy. Najčastejšie sa jedná o kúpnu alebo darovaciu zmluvu. Vždy však musí byť písomná, vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ...
viac
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľnostíGarancia

11.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zriadenie exekučného záložného práva je upravené Exekučným poriadkom. Nemožno ho však radiť medzi spôsoby vykonania exekúcie, možno konštatovať že skôr ide o zabezpečovací inštitút. Exekučné záložné právo je teda upravené osobitne, úprava ...
viac
Zhrnutie práv a povinností z nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka

Zhrnutie práv a povinností z nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníkaGarancia

9.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematike nájomnej zmluvy sa Občiansky zákonník venuje podrobne, pričom sa jeho úprava vzťahuje aj na vzťahy medzi podnikateľmi (nakoľko Obchodný zákonník tento zmluvný typ nepozná. Jediný prípad, kde používa pojem,,nájomná zmluva" je ...
viac
Zabezpečovací prevod práva k bytu

Zabezpečovací prevod práva k bytuGarancia

4.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zabezpečovací prevod práva patrí medzi spôsoby zabezpečenia pohľadávky, ktorého cieľom je aby bol záväzok v konečnom dôsledku splnený. Splnenie záväzku teda možno zabezpečiť tak, že sa právo k bytu (napríklad) dočasne prevedie na veriteľa. ...
viac
Zákon o energetickej hospodárnosti budov od 1. mája 2019

Zákon o energetickej hospodárnosti budov od 1. mája 2019Garancia

2.4.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2015 poskytuje vlastníkom rodinných domov podpora vo forme ...
viac

Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti živnostníkom a uplatnenie odpisov ako daňového výdavkuGarancia

1.4.2019, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník zrekonštruoval vlastnú nehnuteľnosť, v ktorej bude prevádzkovať obchod. Rekonštrukciu realizoval svojpomocne, teda na materiál má doklady, na prácu nie, keďže rekonštrukcia bola realizovaná ním samým a rodinným príslušníkom. Môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Zrušenie obmedzenia vymáhateľnosti príslušenstva v starších exekúciách

Zrušenie obmedzenia vymáhateľnosti príslušenstva v starších exekúciáchGarancia

28.3.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe návrhu Okresného súdu Dunajská Streda Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR rozhodoval o súlade § 61b ods. 3 Exekučného poriadku (účinného od 01.06. 2014 do 31.03.2017) s Ústavou ...
viac

Odmena za výkon správyGarancia

27.3.2019, Ing. Peter Pittner, Jana Madajová, Mgr. Rastislav Sopóci, Mgr. Martina Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Pittner; Jana Madajová; Mgr. Rastislav Sopóci; Mgr. Martina Rafajová, advokátska kancelária KADUC PARTNERS s. r. o. Určenie odmeny a platieb za služby zabezpečené správcom Každý správca je obchodným a podnikateľským subjektom, venujúci sa sústavne ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Predkupné právo podielového spoluvlastníka a prevod podielu darovaním

Predkupné právo podielového spoluvlastníka a prevod podielu darovanímGarancia

26.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom darovania môže byť nielen vec, ale aj právo či iná majetková hodnota. Podstatné je, aby boli pri darovaní splnené zákonné predpoklady. Tými sú, podľa Občianskeho zákonníka, v prvom rade bezplatné odovzdanie predmetu zo strany ...
viac
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OBČZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

2.1.2018, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa domu, bytových a nebytových priestorov sa vykonáva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 6a nasl.) buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

14.12.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa novely Exekučného poriadku s účinnosťou môže dôjsť k zastaveniu exekúcie súdom ( § 61k EP ), k ukončeniu exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie a k zastaveniu exekúcie exekútorom. Súd môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 26/2019 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2019 v čiastke č. 11)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 63/2019 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 65/2019 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

25.4.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

4.6.2019, Žilina
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

29.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Michal Kán
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb... Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: