dnes je 19.7.2024

Predaj a kúpa nehnuteľnosti a prenájom nehnuteľnostiArchív

7.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľnostíArchív

4.2.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej daromArchív

7.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daň z nehnuteľnostíArchív

29.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Kataster nehnuteľnostíArchív

3.2.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nehnuteľnostíArchív

18.1.2022, Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenájom nehnuteľnostiArchív

3.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daň z nehnuteľnostíArchív

2.1.2018, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Prenájom nehnuteľnosti a DPHArchív

9.12.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Peter Horniaček, Ing. Zuzana Sidorová, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Práva vlastníka nehnuteľnostiArchív

26.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Dotácia nájomcom nehnuteľnostíArchív

1.7.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Osobitosti pri predaji nehnuteľnostíArchív

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Možnosti prenájmu nehnuteľnostíArchív

22.2.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Osobitosti pri predaji nehnuteľnostíArchív

28.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Stavba vs. nehnuteľnosť

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj nehnuteľnosti a DPHArchív

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zmeny v zdaňovaní nehnuteľnostíArchív

2.1.2018, JUDr. Mária Malíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daňové povinnosti pri nehnuteľnostiachArchív

2.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Výmaz poznámky z katastra nehnuteľnostíArchív

27.12.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH pri prenájme nehnuteľností od 1.1.2019Archív

4.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis stavieb do katastra nehnuteľnostíZáznam

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:07

Prístupné pre: PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti z hľadiska daníArchív

7.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daň z nehnuteľností v roku 2020Archív

7.1.2020, Ing. Iveta Ištoková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Sledovanie zmien v katastri nehnuteľnostíArchív

19.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vecné bremená a prevod nehnuteľnostiArchív

26.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nehnuteľností v roku 2022Archív

17.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník nehnuteľnosti a jeho susedské právaArchív

20.8.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostiArchív

3.1.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

DPH pri predaji a prenájme nehnuteľnostíZáznam

16.5.2022, Ing. Vladimíra Mačuhová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

Prístupné pre: PPN profi plus

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľnostíArchív

26.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Príjmy z predaja nehnuteľností oslobodené od daneArchív

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Vykonanie exekúcie, ak povinný vlastní nehnuteľnosťArchív

7.4.2022, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Video - Darovacie zmluvy v oblasti nehnuteľnostíGarancia

19.9.2017, JUDr. Jozef Dobrovič, Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel. spol. s. r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Z judikatúry: Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiArchív

9.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíArchív

21.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľnostíArchív

22.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nehnuteľnosť a exekúcia na nepeňažné plnenie - vypratanieArchív

7.4.2022, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľnostíArchív

29.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade nehnuteľnosti

18.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíArchív

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostíArchív

18.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie pohľadávky za vecné bremeno na nehnuteľnostiGarancia

4.12.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Klasifikácia stavieb z pohľadu katastra nehnuteľnostíZáznamGarancia

13.2.2024, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:26

Prístupné pre: PPN profi plus