dnes je 25.4.2024

Predaj a kúpa nehnuteľnosti a prenájom nehnuteľnostiArchív

7.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľnostíArchív

4.2.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej daromArchív

7.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Prenájom nehnuteľnostiArchív

3.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daň z nehnuteľnostíArchív

18.1.2022, Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kataster nehnuteľnostíArchív

3.2.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nehnuteľnostíArchív

29.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daň z nehnuteľnostíArchív

2.1.2018, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Osobitosti pri predaji nehnuteľnostíArchív

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daňové povinnosti pri nehnuteľnostiachArchív

2.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Práva vlastníka nehnuteľnostiArchív

26.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zmeny v zdaňovaní nehnuteľnostíArchív

2.1.2018, JUDr. Mária Malíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Prenájom nehnuteľnosti a DPHArchív

9.12.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Peter Horniaček, Ing. Zuzana Sidorová, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Osobitosti pri predaji nehnuteľnostíArchív

28.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Dotácia nájomcom nehnuteľnostíArchív

1.7.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Možnosti prenájmu nehnuteľnostíArchív

22.2.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Stavba vs. nehnuteľnosť

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj nehnuteľnosti a DPHArchív

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti z hľadiska daníArchív

7.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis stavieb do katastra nehnuteľnostíZáznam

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:07

Prístupné pre: PPN profi plus

Výmaz poznámky z katastra nehnuteľnostíArchív

27.12.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sledovanie zmien v katastri nehnuteľnostíArchív

19.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nehnuteľností v roku 2020Archív

7.1.2020, Ing. Iveta Ištoková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostiArchív

3.1.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

DPH pri prenájme nehnuteľností od 1.1.2019Archív

4.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Daň z nehnuteľností v roku 2022Archív

17.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník nehnuteľnosti a jeho susedské právaArchív

20.8.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vecné bremená a prevod nehnuteľnostiArchív

26.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH pri predaji a prenájme nehnuteľnostíZáznam

16.5.2022, Ing. Vladimíra Mačuhová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíArchív

21.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiArchív

9.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľnostíArchív

22.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj nehnuteľnosti zaťaženej záložným právomArchív

29.4.2022, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Príjmy z predaja nehnuteľností oslobodené od daneArchív

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Príjmy z predaja nehnuteľností, ktoré sú zdaniteľným príjmomArchív

23.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľnostíArchív

26.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíArchív

10.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade nehnuteľnosti

18.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľnostíArchív

29.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostíArchív

18.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie pohľadávky za vecné bremeno na nehnuteľnostiGarancia

4.12.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosťArchív

19.4.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Príjmy z predaja nehnuteľností oslobodené od daneArchív

29.12.2020, Ing. Peter Horniaček, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus