dnes je 29.11.2022

Najnovšie

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

28.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Nájomná zmluva predstavuje obligatórne odplatnú zmluvu, t. j. nie je možné, aby nájomná zmluva bola bezodplatná. Odplatu za prenechanie veci nájomcovi predstavuje nájomné. Zmluva o nájme nebytových priestorov musí byť vždy uzatvorená v písomnej forme, pričom medzi jej obligatórne ...

Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácieGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Nájomná zmluva predstavuje obligatórne odplatnú zmluvu, t. j. nie je možné, aby nájomná zmluva bola bezodplatná. Odplatu za prenechanie veci nájomcovi predstavuje nájomné. Zmluva o nájme nebytových priestorov musí byť vždy uzatvorená v písomnej forme, pričom medzi jej obligatórne ...

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Od 1. júla 2022 je na našom území účinný zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania (ďalej len ako “zákon o štátnej podpore nájomného bývania“). Tento zákon prináša koncept štátneho nájomného bývania, ktoré je na Slovensku novinkou. Hoci sa s výstavbou štátnych ...

Zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností na základe právoplatnej verejnej listinyGarancia

23.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností je upravený v § 46 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Listiny, ktoré sú potrebné na zápis predmetnej stavby ...

Štátne nájomné bývanie - aké podmienky musí spĺňať nájomca?Garancia

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Od 1. júla 2022 je na našom území účinný zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania (ďalej len ako “zákon o štátnej podpore nájomného bývania“). Tento zákon prináša koncept štátneho nájomného bývania, ktoré je na Slovensku novinkou. Hoci sa s výstavbou štátnych ...

Prenechanie nebytového priestoru do podnájmu a jeho špecifikáGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová S nájomným vzťahom úzko súvisí aj inštitút podnájmu. V praxi sa zvykne niekedy nájomný vzťah mylne označovať pojmom podnájom. V nasledujúcich riadkoch si vymedzíme, aký je rozdiel medzi nájmom a podnájmom a tiež poukážeme na špecifiká podnájomného vzťahu pri nebytových priestoroch ...

Prenechanie nebytového priestoru do podnájmu a jeho špecifikáGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová S nájomným vzťahom úzko súvisí aj inštitút podnájmu. V praxi sa zvykne niekedy nájomný vzťah mylne označovať pojmom podnájom. V nasledujúcich riadkoch si vymedzíme, aký je rozdiel medzi nájmom a podnájmom a tiež poukážeme na špecifiká podnájomného vzťahu pri nebytových priestoroch ...

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

21.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v ustanovení § 6 ods. 1 písm. c) bod 3 uvádza, že v katastri sa evidujú rozostavané stavby v súvislosti so vznikom, zmenou alebo ...

Výmera bytu nie je údajom evidovaným v operáte katastra nehnuteľnostíGarancia

18.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru je upravený v zákone NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ustanovenie § 5 ods. 1 citovaného zákona ustanovuje, že zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome musí byť písomná a čo okrem ...

Oznámenie o návrhu na vklad ohľadom nehnuteľnosti, ktorá nie je evidovaná v operáte katastra nehnuteľnostíGarancia

16.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Podľa § 24 ods. 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov ak oznámenie o ...

viac článkov
Najčítanejšie

Predkupné právoGarancia

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci; JUDr. Michal Andrejšin; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č.  182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“) ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi plus

Vecné bremenáGarancia

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Právny inštitút vecného bremena je upravený v ustanoveniach § 151n až § 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti a DPHArchív

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V rámci problematiky dane z pridanej hodnoty je dodanie  nehnuteľnosti oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“).  Počnúc 1. januárom 2019 došlo v rámci spomínaného ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne  ako spoluvlastníka  spoločných častí domu, ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

5.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Daňový kalendár
november 2022
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV