dnes je 15.7.2024

Input:

Zmena zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákonom č. 530/2023 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií s účinnosťou od 01.04.2024

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.41 Zmena zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákonom č. 530/2023 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií s účinnosťou od 01.04.2024

JUDr. Lucia Filagová

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prešiel veľmi výraznou novelizáciou sadzieb správnych poplatkov prijatím zákona č. 530/2023 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií najmä z dôvodu vysokého deficitu verejných financií a enormného zadlženia Slovenskej republiky a tiež dlhodobého nezvyšovania správnych poplatkov.

Uvedený