dnes je 15.7.2024

Input:

Zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2024

26.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:46

Kapitoly videa

Webinár sa týka zmien v Zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2024. V úvode prezentácie v krátkosti charakterizujeme predmetný zákon č. 182/1993 Z. z. Následne sa venujeme tým najdôležitejším zmenám, ktoré od 1.4.2024 nastali v predmetnom zákone, ktorý bol novelizovaný prostredníctvom zákona č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Webinár tiež obsahuje komparáciu pôvodnej právnej úpravy účinnej do 1.4.2024 a novej právnej úpravy účinnej po 1.4.2024. Táto je uvedená prehľadne, pričom uvedené najdôležitejšie zmeny sú aj vyznačené v prezentácii.

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.