dnes je 19.7.2024

Input:

Platenie správnych poplatkov v konaní o návrhu na vklad

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.40 Platenie správnych poplatkov v konaní o návrhu na vklad

JUDr. Lucia Filagová

Podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je od 01.04.2024 v súlade s Položkou 11 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch spoplatnené sumou 100 EUR a podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností elektronicky je spoplatnené sumou vo výške 50 EUR. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 300 EUR, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 150 EUR, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky a žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

V súlade s § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch sa poplatky