dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor žiadosti o vykonanie súpisu vecí osobou poverenou súdom

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.7 Vzor žiadosti o vykonanie súpisu vecí osobou poverenou súdom

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Okresný súd ...........................

................................................

................................................

Žalobca:
...................................

...................................

IČO: ..........................

Zapísaný v obchodnom registri ........., odd.: .., vložka č. :......

Žalovaný: 
...................................

...................................

IČO: ..........................

Zapísaná v obchodnom registri ........., odd.: .., vložka č. :......

Podané dvojmo

VEC: Žiadosť o vykonanie súpisu vecí osobou poverenou súdom

I.

Vecná príslušnosť súdu je daná podľa ustanovenia § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku.

Miestna príslušnosť súdu je