dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor zápisnice o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2 Vzor zápisnice o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZÁPISNICA O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Nájomca:

Obchodné meno: ........................................

Sídlo: ..........................................................

IČO: ............................................................

Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu v ... alt. Mestského súdu Bratislava III. .................................................

Konajúci prostredníctvom: štatutárneho orgánu alt. splnomocneného zástupcu .........................

a

Prenajímateľ:

Obchodné meno: ............................................

Sídlo: ..............................................................

IČO: ................................................................

Zapísaný v: