dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor oznámenia o uplatnení zádržného práva

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.6 Vzor oznámenia o uplatnení zádržného práva

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Prenajímateľ: ...............................................

so sídlom: .....................................................

IČO: .............................................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd.: ...., vložka č.: ................

Nájomca: .....................................................

so sídlom: ....................................................

IČO: .............................................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd.: ...., vložka č.: ................

V ........................... dňa ...........

VEC: Oznámenie o uplatnení zádržného práva

Vážený nájomca,

na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov,