dnes je 1.12.2023

Geometrický plán z pohľadu katastra nehnuteľností v roku 2023 - na čo si dať pozorZáznamGarancia

16.11.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:55

Prístupné pre: PPN profi plus

Katastrálne právo v roku 2023 - pozor na chyby v listináchPodcastGarancia

19.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:42:46

Prístupné pre: PPN profi plus

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasuGarancia

13.9.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Zmena údajov na liste vlastníctva v súvislosti s úmrtím vlastníkaArchív

24.8.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytlačenie mapy z katastrálneho operátuArchív

21.8.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V septembri bude vyhlásená nová výzva Obnov domGarancia

14.8.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Zmena zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanieArchív

2.8.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 17 Obmedzenie nakladania s bytom, nebytovým priestorom a bytovým domomArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 1 Predmet úpravyArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 12 Zánik nájmu bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 7 Záujemca a nájomcaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 16 Spoločné ustanoveniaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 10 Peňažná zábezpekaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - ÚvodArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 14 Vypratanie bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 6 Štruktúra právnych vzťahov medzi subjektami štátom podporovaného nájomného bývaniaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 18 Informačný systém štátom podporovaného nájomného bývaniaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 13 Výpoveď nájmu bytu a odstúpenieArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 3 AgentúraArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 15 Neplatnosť skončenia nájmu bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 4 Hospodárenie agentúryArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 2 Základné pojmyArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 8 Nájomná zmluvaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 5 Zrušenie agentúryArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 9 Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 11 Prevádzka bytového domuArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 19 Prechodné ustanoveniaArchív

27.7.2023, Mgr. Laura Fotopolusová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Zmena zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisovArchív

25.7.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ústavný zákon o zabezpečení platieb v hotovostiArchív

20.7.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Získanie originálu titulu nadobudnutia zo zbierky listínArchív

6.6.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis prístavby (zmeny pôdorysu stavby) do katastra po rekonštrukciiArchív

2.6.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Späťvzatie návrhu na vkladArchív

31.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákonaArchív

29.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie listu vlastníctva s chronológiou vlastníckych vzťahovArchív

25.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpisovanie dokumentov na diaľkuZáznamGarancia

23.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:29

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis zmeny pôdorysu stavby po rekonštrukcii do katastra nehnuteľnostíArchív

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz stavby, ktorá už neexistuje z listu vlastníctvaArchív

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na vykonanie zápisu evidenčnej zmeny do katastra nehnuteľnostíArchív

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Overenie pravosti podpisu na zmluve o zriadení záložného právaArchív

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vykonania zápisu a výmazu poznámkyArchív

12.4.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákona - prvé čítanieArchív

5.4.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer