dnes je 7.7.2022

Rozpočítanie energií vo vyúčtovaní nákladov v bytovom domeGarancia

16.3.2022, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Kolaudačné konanie - garáž bez stavebného povolenia v roku 2020Archív

13.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena užívania stavby v stavebnom konaní v rok 2020Archív

8.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatky v návrhu o predĺženie platnosti územného rozhodnutia v roku 2021Archív

6.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Znalecký posudok pri kúpe nehnuteľnosti obcou v roku 2021Archív

29.3.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie príjmu FO z prenájmu bytu v RakúskuArchív

7.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Posúdenie dopadu rekonštrukcie budovy na základ daneArchív

4.12.2020, Ing. Jana Breznická, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Prenájom chaty fyzickou osobou z pohľadu DPH v roku 2020

25.11.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie samostatne hospodáriaceho roľníka v stavebnom konaní v roku 2020Archív

23.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Členstvo spoluvlastníkov bytov v orgánoch spoločenstva v roku 2020Archív

20.11.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena územného plánu obce v roku 2020Archív

18.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie nájomného v roku 2020Archív

13.11.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vydanie kolaudačného rozhodnutia bez prítomnosti zástupcu hasičov v roku 2020Archív

11.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahradenie účastníka stavebného konania v roku 2020Archív

9.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti v súvislosti s dlhmi povinného

1.10.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie u správcu bytovArchív

6.5.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti živnostníkom a uplatnenie odpisov ako daňového výdavkuArchív

1.4.2019, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

DPH pri prenájme nehnuteľností od 1.1.2019Archív

4.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vlastníci okolitých nehnuteľností a ich účasť na kolaudačnom konaníArchív

31.12.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Údržba pozemkov okolo bytových domovArchív

2.11.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Ohlásenie zmeny tvaru a veľkosti okna v podkrovnom byte bytového domuGarancia

28.9.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Účtovanie bežného prenájmu v príspevkovej organizácii zriadenej obcouGarancia

3.9.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Kopírovanie úradných dokumentov v roku 2018

17.7.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o správe domu a spracovanie osobných údajov v roku 2018

17.7.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysporiadanie dane z nehnuteľností pri predaji podniku v roku 2018

7.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesprávna fakturácia nájomného pri zmene majiteľa firmyGarancia

28.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Časové rozlíšenie dane z nehnuteľností v roku 2018

18.5.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správcovská spoločnosť a výberové konanie na opravy dodávateľským spôsobomGarancia

21.3.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) a registračná povinnosť DPH v roku 2018Garancia

12.3.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Zodpovednosť správcu za činnosti vyplývajúce zo zákonaGarancia

6.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Podpis pri zmluve o dielo v rámci SVBGarancia

20.2.2018, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Chyba pri rozúčtovaní spotreby vodyGarancia

14.2.2018, JUDr. Július Fíger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH v roku 2018

29.1.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti daňovníka podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2018

25.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlasovanie vo veci prístavby loggií bytového domuGarancia

4.1.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Sprístupnenie pivnice pri rekonštrukcii odpadového potrubia v bytovom domeGarancia

2.1.2018, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Merače tepla a povinnosť ich inštalovaniaGarancia

2.1.2018, JUDr. Gabriel Almáši, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vykonávanie správy bytového domuArchív

2.1.2018, JUDr. Gabriel Almáši Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Povinnosti predsedu SVB vzhľadom k predloženiu zápisníc a písomnému hlasovaniuGarancia

2.1.2018, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Súhlas vlastníkov bytov so stavebnými úpravamiGarancia

2.1.2018, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Hlasovanie vlastníkov v bytovom domeGarancia

2.1.2018, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predaj pozemku majiteľom bytov z hľadiska podieluArchív

2.1.2018, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozpočtová organizácia ako vlastník nebytových priestorovGarancia

6.12.2017, Mgr. Rastislav Sopóci, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus