dnes je 6.7.2022

Aktualizácia judikatúra: Absorpčná zásadaGarancia

1.7.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia judikatúra: Zmena užívania stavbyGarancia

1.7.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľnostíGarancia

29.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie a zánik vecného bremena a jeho výmaz z katastra nehnuteľnostíGarancia

24.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sledovanie zmien v katastri nehnuteľnostíGarancia

19.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatky na katastriGarancia

14.6.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia judikatúra: Vyvlastňovacia náhradaGarancia

13.6.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o povinnostiach vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesaGarancia

6.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmiGarancia

3.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Z judikatúry: Nárok sprostredkovateľa na províziuGarancia

30.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koniec predĺženej daňovej lehotyGarancia

27.5.2022, Zdroj: slovensko.sk

Z judikatúry: Plynutie lehoty na podanie žaloby o neúčinnosť právneho úkonuGarancia

23.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Katastrálne konanie vo všeobecnostiZáznamGarancia

23.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:03

Prístupné pre: PPN profi plus

Zákon o pozemkových úpravách postúpil do druhého čítaniaGarancia

17.5.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?Garancia

16.5.2022, Ing. Jana Vršková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komunálny Spravodajca ZMOS k zdaňovaniu schátraných budovGarancia

16.5.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Scudzovacie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (kúpna, zámenná, darovacia)ZáznamGarancia

16.5.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:21

Prístupné pre: PPN profi plus

DPH pri predaji a prenájme nehnuteľnostíZáznamGarancia

16.5.2022, Ing. Vladimíra Mačuhová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

Prístupné pre: PPN profi plus

Náležitosti právneho úkonu, Absolútna a relatívna neplatnosť právneho úkonu vo vzťahu ku katastru nehnuteľnostíZáznamGarancia

16.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:58

Prístupné pre: PPN profi plus

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatkuGarancia

12.5.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska