dnes je 2.6.2023

Zápis prístavby (zmeny pôdorysu stavby) do katastra po rekonštrukciiGarancia

2.6.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Späťvzatie návrhu na vkladGarancia

31.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákonaGarancia

29.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie listu vlastníctva s chronológiou vlastníckych vzťahovGarancia

25.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na vykonanie zápisu evidenčnej zmeny do katastra nehnuteľnostíGarancia

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Overenie pravosti podpisu na zmluve o zriadení záložného právaGarancia

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz stavby, ktorá už neexistuje z listu vlastníctvaGarancia

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis zmeny pôdorysu stavby po rekonštrukcii do katastra nehnuteľnostíGarancia

3.5.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vykonania zápisu a výmazu poznámkyGarancia

12.4.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákona - prvé čítanieGarancia

5.4.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces vybavenia stavebného povolenia od 1.4.2024ZáznamGarancia

30.3.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:41

Prístupné pre: PPN profi plus

Prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti na blízku osobuGarancia

29.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zriadenie záložného práva k rozostavanej stavbeGarancia

29.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zriadenie vecného bremena na spoločné časti a spoločné zariadenia v bytovom domeGarancia

22.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámka a jej vymedzenie v katastrálnom zákoneGarancia

22.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy poznámok v katastrálnej praxiGarancia

15.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia ťarchy na liste vlastníctvaArchív

1.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o prenájme nebytových priestorovZáznamGarancia

16.2.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:24

Prístupné pre: PPN profi plus

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre fyzické osoby sa predlžuje do 31. májaArchív

15.2.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh vyhlášky o podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývaniaGarancia

14.2.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní od 1.4.2024ZáznamGarancia

7.2.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:09

Prístupné pre: PPN profi plus

Ministerstvo dopravy upravilo podmienky výzvy na obnovu budovGarancia

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Výklad k zákonu č. 8/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkGarancia

16.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciArchív

3.1.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing . Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus

Podrobnosti k vyhláške č. 450/2022 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynuGarancia

3.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: PPN profi plus