dnes je 15.7.2024

Input:

455/1991 Zb., Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení účinnom k 1.8.2021

455/1991 Zb.
ZÁKON
zo dňa 2. októbra 1991
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
231/1992 Zb.
1. 1. 1993
ruší § 68 a § 78
600/1992 Zb.
28. 12. 1992
mení § 3
132/1994 Z.z.
1. 7. 1994
mení, 58 novelizačných bodov
200/1995 Z.z.
1. 10. 1995
mení § 3 a prílohu č. 2
216/1995 Z.z.
1. 1. 1996
mení § 3 a prílohu č. 2
233/1995 Z.z.
1. 12. 1995
mení § 3
123/1996 Z.z.
1. 7. 1996
mení § 3
164/1996 Z.z.
1. 10. 1996
mení § 3 a prílohu č. 3
222/1996 Z.z.
24. 7. 1996
mení § 48, § 66b a § 66c
289/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení § 3 a prílohu č. 3
290/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení § 3 a 27, ruší § 23
288/1997 Z.z.
1. 1. 1998
dopĺňa nový § 80b
379/1997 Z.z.
1. 1. 1998
mení § 3 a prílohu č. 3
70/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 3 a poznámku pod čiarou
76/1998 Z.z.
1. 4. 1998
dopĺňa prílohu č. 2
126/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 8, § 48, § 52, § 66, § 69
129/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 3
140/1998 Z.z.
1. 6. 1998
mení § 3 a prílohu č. 3
143/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 3, § 40 a prílohu č. 3
144/1998 Z.z.
1. 6. 1998
mení § 3
161/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 52 a prílohu č. 3
178/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 30, § 35, §36
179/1998 Z.z.
1. 7. 1998
dopĺňa § 3
194/1998 Z.z.
1. 7. 1998
dopĺňa prílohu č. 2 a mení prílohu č. 3
263/1999 Z.z.
1. 1. 2000
dopĺňa prílohu č. 2
264/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení § 3 a prílohu č. 3
119/2000 Z.z.
1. 5. 2000
mení prílohy a § 80a
142/2000 Z.z.
1. 7. 2000
dopĺňa prílohu č. 3 a mení prílohu č. 2
236/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení § 3 a prílohy č. 2 a 3
238/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení § 58
268/2000 Z.z.
1. 9. 2000
mení § 3
338/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení § 3 a prílohy č. 2 a 3
223/2001 Z.z.
1. 7. 2001
dopĺňa nový § 80ba
279/2001 Z.z.
1. 9. 2001
mení, 43 novelizačných bodov
279/2001 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa § 7a
488/2001 Z.z.
1. 12. 2001
dopĺňa nový § 80bb a mení prílohy č. 2 a 1
554/2001 Z.z.
30. 12. 2001
mení prílohu č. 2
261/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 3 a prílohu č. 2
284/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení, 25 novelizačných bodov
506/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 3 a prílohu č. 3
190/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 80e, prílohy č. 2 a č. 3
219/2003 Z.z.
1. 9. 2003
mení § 3
245/2003 Z.z.
31. 7. 2003
dopĺňa prílohu č. 2
423/2003 Z.z.
1. 11. 2003
dopĺňa nový § 80bc a mení prílohu č. 2
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 66a
586/2003 Z.z.
1. 1. 2004
dopĺňa nový § 80e a mení § 3
602/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 3 a prílohu č. 3
347/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení, 46 novelizačných bodov
350/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 47 a § 53
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
dopĺňa nový § 5a
420/2004 Z.z.
1. 9. 2004
mení § 3
533/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení prílohu č. 2
544/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení § 3 a prílohy č. 2 a 3
578/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
624/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3 a prílohu č. 2
650/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
656/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
725/2004 Z.z.
1. 3. 2005
mení § 3
8/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 3
93/2005 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa prílohu č. 2
331/2005 Z.z.
18. 8. 2005
mení § 3
340/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 3
351/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 3 a prílohu č. 2
470/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení prílohu č. 3 a dopĺňa nový § 80i
473/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 3 a prílohu č. 3
491/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 3 a prílohu č. 2
555/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení prílohu č. 2
567/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení prílohu č. 2
124/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení, 10 novelizačných bodov
126/2006 Z.z.
1. 6. 2006
mení § 3, dopĺňa nový § 80j, v prílohe položky č. 61 a 62
17/2007 Z.z.
15. 1. 2007
dopĺňa prílohu č. 2
99/2007 Z.z.
1. 4. 2007
dopĺňa § 3 ods. 2
193/2007 Z.z.
1. 6. 2007
dopĺňa nový § 80k a prílohu č. 2
218/2007 Z.z.
1. 6. 2007
dopĺňa § 3 ods. 2
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, 72 novelizačných bodov
358/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení prílohy
577/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 6 novelizačných
112/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení § 3
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 3 novelizačné body
448/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa §3
186/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení §3
492/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa §3 a poznámky pod čiarou
568/2009 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
129/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení § 3 a §80o
129/2010 Z.z.
11. 6. 2010
dopĺňa § 3 a §80r
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 66ba
556/2010 Z.z.
31. 12. 2010
doplňa prílohu č. 2
249/2011 Z.z.
1. 8. 2011
dopĺňa § 3 a poznámky pod čiarou
324/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 3
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa § 3, §80 a prílohu č. 2
392/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení 12 novelizačných bodov
395/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 65b a prílohu č. 2
251/2012 Z.z.
1. 9. 2012
dopĺňa § 3
314/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení prílohu č. 2 - skupinu 214 - Ostatné - poradové číslo 79
321/2012 Z.z.
1. 11. 2012
dopĺňa prílohu č. 2
351/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení prílohu č. 2 - skupinu 214 - Ostatné - poradové čísla 69 a 70
447/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 66ba a poznámku pod čiarou
39/2013 Z.z.
15. 3. 2013
mení prílohu č. 2, položku č. 68
94/2013 Z.z.
1. 6. 2013
mení prílohu č. 2
95/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení § 80v a prílohu č. 2
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
218/2013 Z.z.
1. 8. 2013
dopĺňa § 58 a poznámku pod čiarou
1/2014 Z.z.
1. 2. 2014
dopĺňa § 80w
35/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa prílohu č. 2
58/2014 Z.z.
1. 6. 2014
dopĺňa 6 novelizačných bodov
182/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení prílohu č. 2, por. číslo 36
204/2014 Z.z.
1. 8. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
219/2014 Z.z.
1. 10. 2015
dopĺňa § 3 a podznámku pod čiarou
321/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa 2 novelizačné body
399/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení § 3 a prílohu č. 2
77/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení prílohu č. 2
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení a dopĺňa § 80z a prílohu
266/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení prílohu č. 2
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
274/2015 Z.z.
15. 11. 2015
mení a dopĺňa prílohu č. 2
278/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 3 a poznámku pod čiarou
331/2015 Z.z.
2. 12. 2015
dopĺňa 3 novelizačné body
348/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa prílohu č. 2
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení prílohu č. 2
412/2015 Z.z.
1. 3. 2016
dopĺňa § 58 a poznámku pod čiarou
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
89/2016 Z.z.
20. 5. 2016
mení prílohu č. 2
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 2 novelizačné body
276/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
276/2017 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa prílohu č. 2
289/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení prílohu č. 2
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení prílohu č. 2
56/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení § 3 a poznámku pod čiarou
106/2018 Z.z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 2 a poznámku pod čiarou
157/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa § 3 a prílohu č. 2
170/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 6 a §46
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 46
216/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa prílohu č. 2
9/2019 Z.z.
1. 4. 2019
dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
30/2019 Z.z.
1. 6. 2019
dopĺňa § 58 a poznámky pod čiarou
139/2019 Z.z.
1. 6. 2019
dopĺňa § 80ad
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení 3 novelizačné body
356/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 3 ods. 2
371/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa prílohu č. 2
476/2019 Z.z.
1. 2. 2020
dopĺňa 2 novelizačné body
6/2020 Z.z.
1. 2. 2020
dopĺňa 2 novelizačné body
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 80af
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení prílohu č. 2
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
279/2020 Z.z.
1. 11. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
75/2021 Z.z.
19. 2. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
261/2021 Z.z.
1. 8. 2021
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť”) a kontrolu nad ich dodržiavaním.
Živnosť
§ 2
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu,1a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 3
(1) Živnosťou nie je:
a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1)
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,
d) činnosť pri výkone povolaní
1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov2a) okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,3)
3. advokátov,4) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)
4. znalcov a tlmočníkov,7)
5. overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov8a) ,
6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,8b)
7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9) mediátorov,9a)
8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,9b)
9. autorizovaných geodetov a kartografov,10)
10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,11)
12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu,11a)
e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)
f) prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov,
g) overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.
(2) Živnosťou ďalej nie je:
a) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,12) inštitúcií elektronických peňazí,12a) platobných inštitúcií,12b) alebo iných poskytovateľov platobných služieb,12c) prevádzkovateľov platobných systémov,12d) poisťovní,13) dôchodkových správcovských spoločností,9cdoplnkových dôchodkových spoločností,9d) búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí,14) ratingových agentúr,14a) osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery14b) a iných právnických osôb oprávnených poskytovať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu8a) ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,12f)
b) prevádzkovanie hazardných hier,15)
c) banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,16)
d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť