dnes je 15.7.2024

Input:

Geometrický plán z pohľadu katastra nehnuteľností v roku 2023 - na čo si dať pozor

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:55

Kapitoly videa

Webinár sa zaoberá definovaním toho, čo sa rozumie geometrickým plánom v zmysle katastrálneho zákona, ako aj vyhlášky ku katastrálnemu zákonu, z čoho sa geometrický plán skladá - aké má časti, aké musí mať náležitosti, aké rozoznávame spôsoby zápisu geometrického plánu, rôzne účely zápisu geometrického plánu a kedy sa vyžaduje alebo nevyžaduje súhlas vlastníkov so zápisom geometrického plánu. 

Lektor

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.