dnes je 19.7.2024

Input:

Kataster nehnuteľností - čomu sa vyhnúť v roku 2024

19.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:21

Kapitoly videa

Obsahom webinára je poukázanie na najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú v katastrálnom konaní. Chyby súvisia s nedostatkami, vyskytujúcimi sa či už v návrhu na začatie katastrálneho konania, alebo v jeho prílohách, t.j. zmluvách, verejných, alebo iných listinách. Vo webinári zameriame pozornosť aj na jednotlivé ustanovenia Spravovacieho poriadku, Vyhlášky ku katastrálnemu zákonu, ako aj jednotlivé ustanovenia katastrálneho zákona. Súčasťou webinára bude aj poukaz na konkrétne nedostatky, ktoré viedli k prerušeniu konania o návrhu na vklad, či k výzve na odstránenie nedostatkov podania v prípade konania o zázname.

Lektor

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.