dnes je 15.7.2024

Input:

Nájom nebytových priestorov

2.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:26:46

Kapitoly videa

Videoseminár sa zaoberá témou nebytových priestorov, ktorú smeruje k praktickým otázkam a mnohým problémom, ktorý zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. spôsobuje.

Obsah videoseminára:

  1. Nájom
  2.  Právny rámec
  3. Nebytový priestor
  4. Forma a náležitosti zmluvy o nájme nebytových priestorov
  5.  Povinnosti nájomcu
  6.  Povinnosti prenajímateľa
  7. Podnájom
  8. Nájomné
  9. Skončenie nájmu
  10. Otázky

Lektor

Mgr. Mária Sadloňová, Mag. Annamária Tóthová

Lektorky sú súčasťou advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, ktorá predstavuje tím viac ako 50 právnikov, z ktorých väčšina má predchádzajúce skúsenosti z pôsobenia vo významných medzinárodných i lokálnych kanceláriách, má rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, práva kapitálového trhu, finančného práva, nehnuteľností, pracovného práva a zastupovania v súdnych a rozhodcovských konaniach, a taktiež trestného práva a trestnej zodpovednosti právnických osôb.