dnes je 15.7.2024

Input:

Náležitosti právneho úkonu, Absolútna a relatívna neplatnosť právneho úkonu vo vzťahu ku katastru nehnuteľností

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:58

Kapitoly videa

Obsahom dnešného webinára bolo vysvetlenie základných náležitostí právneho úkonu a následok ich nedodržania. S nesplnením všetkých náležitostí právneho úkonu sa spája jeho neplatnosť, a to buď relatívna alebo absolútna. V rámci webinára si vysvetlíme rozdiel medzi absolútnou a relatívnou neplatnosťou právneho úkonu, ako aj situáciu, keď sa ktorákoľvek z nich vyskytne počas konania o návrhu na vklad. Na relatívnu neplatnosť právneho úkonu prihliada správny organ na úseku katastra nehnuteľností inak ako na neplatnosť absolútnu a ilustrujeme si to na niekoľkých príkladoch z katastrálnej praxe.

Lektor

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.