dnes je 15.7.2024

Input:

Odvolacie konanie po prvostupňovom rozhodnutí správcu dane

14.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:22

Kapitoly videa

V rámci témy „Odvolacie konanie po prvostupňovom rozhodnutí správcu“ sa budeme postupne venovať:

 • Prvostupňové rozhodnutie správu dane
 • Opravné prostriedky podľa Daňového poriadku a iných právnych
 • predpisov
 • Odvolacie konanie
 • Trvanie odvolacieho konania
 • Postup prvostupňového orgánu
 • Postup odvolacieho orgánu
 • Druhostupňové rozhodnutie
 • Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

Lektor

JUDr. Ing. Peter Schmidt

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Pracuje ako daňový poradca. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty.

Okrem toho pôsobí ako:

 • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre správu daní
 • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z pridanej hodnoty

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Daňovému poradenstvu sa začal venovať od roku 2007. Od roku 2013 je certifikovaný daňový poradca.