dnes je 15.7.2024

Input:

Osvetlenie pracovísk podľa novej normy

27.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:14:51

Kapitoly videa

Prednáška si kladie za cieľ vysvetliť normatívne požiadavky na umelé osvetlenie vnútorných pracovísk podľa aktuálneho novelizovaného vydania príslušnej technickej normy. Prednáška sa bude zaoberať kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami osvetlenia vo všeobecnej rovine aj s ohľadom na požiadavky v konkrétnych priestoroch vnútorných pracovísk. Podrobnejšie budú vysvetlené priestorové a časové charakteristiky osvetlenia a bokom nezostanú ani otázky energetickej hospodárnosti. Prednáška poukáže na niektoré rozdiely v požadovaných hodnotách fotometrických parametrov v porovnaní s predchádzajúcim vydaním normy.

Lektor

Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD.

Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD.

Pôsobí od roku 1986 ako pedagóg a vedúci na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1993 sa intenzívne zaoberá problematikou manažérstva kvality v stavebných organizáciách.  V roku 1996 založil centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS), ktorého vedúcim je doteraz. CEMAKS bol v roku 1999 ako prvé školiace stredisko na Slovensku certifikované na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 organizáciou Bureau Veritas Quality International (BVQI) so sídlom v Londýne. CEMAKS je dodnes držiteľom tohto certifikátu.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Lektor prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. je zástupca FEI STU v Bratislave a Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (SSTS).