dnes je 9.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oznámenie o návrhu na vklad

14.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.181 Oznámenie o návrhu na vklad

JUDr. Lucia Filagová

Podľa § 24 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa oznámenie o návrhu na vklad podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára,

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Právo a prax nehnuteľností.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.