dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 457/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

14.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.556 Podrobnosti k nariadeniu č. 457/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

JUDr. Renáta Považanová

Nariadením vlády č. 465/2022 Z. z. sa určili stropy cien elektriny a plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov v Slovenskej republike.

S účinnosťou od 18. decembra 2023 vstupuje do platnosti novela spomínaného nariadenia vlády SR, ktorým sa do predpisu dopĺňajú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od spomínaného