dnes je 15.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 59/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.679 Podrobnosti k nariadeniu č. 59/2024 Z. z. – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska; vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie.”

Vzhľadom na skutočnosť, že bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/2409 z 19. októbra 2023,