dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 483/2023 Z. z. - Opatrenie MD SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

27.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.581 Podrobnosti k opatreniu č. 483/2023 Z. z. - Opatrenie MD SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

JUDr. Renáta Považanová

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov poskytuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania, na obstaranie technickej vybavenosti a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu.

V nadväznosti na uvedené, opatrenie č. 376/2020 Z. z. ustanovuje vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania vrátane príloh k žiadosti, ktorými sú spoločná žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie