dnes je 15.7.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu 309/2022 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

24.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.126 Podrobnosti k oznámeniu 309/2022 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

JUDr. Renáta Považanová

Opatrenie Národnej banky Slovenska bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 8 ods. 16 písm. a) až c), f) a g) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa