dnes je 19.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 133/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.750 Podrobnosti k vyhláške č. 133/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. júla dochádza tiež k novelizácii vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa